Pierwszy dzień tygodnia jubileuszowego został zwieńczony Akatystem ku czci Bogarodzicy, który wykonała młodzież z naszej Oazy wraz z ks. Marcinem Jakubiakiem. Oprócz hymnu odśpiewane zostały jeszcze dwie pieśni: „Królu Niebieski” na rozpoczęcie oraz „Błogosławiona, pełna miłości” na zakończenie. Było to naprawdę piękne wydarzenie, z którego transmisję można obejrzeć na naszym Facebooku.


DSC06881

Akatyst jest hymnem liturgicznym, charakterystycznym dla obrządku wschodniego kościoła. W tradycji bizantyjskiej jest to całe, niekiedy długotrwałe nabożeństwo złożone z pieśni pochwalnych ku czci Pana Jezusa, Bogarodzicy lub świętych śpiewane na stojąco.
W kościele rzymskokatolickim najbardziej znany jest właśnie ten, ku czci Bogarodzicy. Zasadniczym tematem hymnu jest udział Matki Boskiej w ziemskim życiu Chrystusa i w Jego Kościele. Przeplatają się w nim teksty dotyczące Maryi i Jezusa. Pierwsza połowa hymnu dotyczy narodzenia Chrystusa oraz zdarzeń z nim związanych i je poprzedzających. Druga połowa ma za przedmiot nadprzyrodzone skutki przyjścia Zbawiciela na ziemię.
Akatyst składa się z 24 strof, które w greckim oryginale zaczynają się od kolejnych liter greckiego alfabetu. Strofy te to, na przemian, kondakiony (krótsze) i ikosy (dłuższe). Każdy kondakion kończy się refrenem „Alleluja”, a ikos- inkantacją „Witaj, Oblubienico dziewicza”.
To niezwykłe wydarzenie było jednym z wielu, które czekają na Was podczas tygodnia jubileuszowego. Zapraszamy do uczestnictwa i śledzenia relacji na naszym Facebooku.
Julia Bujas