KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ – prelekcje, spotkania

2022

 1. s. Ignacja : Miłosierdzie to coś dla mnie
 2. o. Łukasz Brachaczek : Błogosławieni męczennicy
 3. mgr Karolina Papiorkowska – Dymet : Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno –
     franciszkańska wieczność a światopogląd poetycki księdza Jana Twardowskiego

2021

 1. ks. Tomasz Białoń : “Bóg, człowiek i pandemia- kto tu jest największy?

2020

 1. ks. dr Marek Kościelniak : “Świętego Jana Pawła II historyczne inspiracje dla teraźniejszości i przyszłości

2019

 1. o. Wojciech Surówka OP: Jak budować wspólnotę. Św. Jan Paweł II i Ojciec Jan  Góra
 2. ks. dr hab. Michał Piela SDS: Jezus jest Panem twojego życia 
 3. ks. dr Marek Kościelniak: Przyczynek do charakterystyki kultu słynącego wizerunku NMP z Dzieciątkiem w Myślenicach

2018

 1. ks.dr Marek Kościelniak Kilka myśli o adhortacji “Amoris laetitia” Ojca Świętego Franciszka
 2. ks. prof. dr hab. Michał Piela “Chwyćmy się śladów Maryi”. Ślady kultu Matki Bożej na Ziemi Myślenickiej

2017

 1. o. Łukasz Brachaczek Błogosławieni Męczennicy z Pariacoto

2016

 1. ks. prof. dr hab. Roman Bogacz: Psalmy. Księga modlitw ludu Bożego.
 2. ks .Miłosz Biela: Bóg = Miłosierdzie

2015

 1. ks. dr Jan Sypko: Cele i zadania Roku Życia Konsekrowanego.
 2. O.prof. Jerzy Gogola OCD: Śladami św. Teresy od Jezusa
 3. ks. dr Jan Sypko: Nabożeństwo do Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi
 4. ks. Sławomir Kowalski: O modlitwie. Kilka myśli i uwag praktycznych.
 5. ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak: Postać błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

2014

 1. ks. dr Leszek Harasz: Duszpasterstwo ewangelizujące. Główne myśli adhortacji EVANEGLII GAUDIUM Ojca Świętego Franciszka o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.
 2. ks. dr Leszek Harasz: Nie lękajcie się być świętymi – o powołaniu chrześcijanina.
 3. ks. Zbigniew Sala: Czy wszystkie wybory należy szanować?
 4. ks.dr Jan Sypko: Aktualność modlitwy różańcowej.

2013

 1. ks. Kazimierz Sławiński: Księża sercanie i ich misja w Kościele.
 2. ks. dr hab. Dariusz Oko: Ideologia gender jako zagrożenie dla cywilizacji.
 3. ks. dr Grzegorz Firszt: „Lumen Fidei” pierwsza encyklika Ojca Świętego Franciszka.
 4. o. Leon Knabit: spotkanie
 5. s. dr Bogna Młynarz: Życie duchowe. Jak je rozwijać?
 6. dr Antoni Winiarski: Czy Polska jest jeszcze krajem chrześcijańskim?

2012

 1. dr hab. Krzysztof Szczerski: Jak bronić polskiego interesu w Europie?
 2. ks. dr Leszek Harasz: Kryzys Kościoła posoborowego??
 3. ks. prof. Kazimierz Panuś: Dzieła miłosierdzia księdza Piotra Skargi.
 4. ks. dr Grzegorz Godawa: By się uśmiechały do końca, czyli o wsparciu hospicyjnym nieuleczalnie chorych dzieci.
 5. ks. Sławomir Kowalski: O wierze.
 6. ks. Stanisław Molendys: Przyczyny orzeczenia nieważności małżeństwa kościelnego.
 7. dr inż. Antoni Zięba: Aktualne zadania katolików w dziele obrony życia.

2011

 1. ks. prałat Karol Jarosz: Refleksje na temat wywiadu Ojca Świętego Benedykta XVI umieszczonego w książce „Światłość świata”.
 2. ks. prof. Janusz Mastalski: Ojciec Święty Jan Paweł II – wychowawca pokoleń.
 3. ks. prof. Michał Piela: „Historia Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach”.
 4. ks. dr Stanisław Szczepaniec: Błogosławiony Jan Paweł II nauczycielem modlitwy.
 5. o. dr Piotr Nyk: Motyw drogi w Piśmie Świętym.
 6. ks. prof. Jan Orzeszyna: Moralny aspekt modlitwy.
 7. ks. prof. Tadeusz Panuś: Katecheza w szkole. Dwadzieścia lat minęło. Sukcesy i porażki.
 8. o. Bartymeusz (ks. Dariusz Kędzior): Młodzi w nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI.

2010

 1. ks. dr Leszek Harasz: Katolik wobec życia politycznego.
 2. o. Marian Zawada: Apokalipsa – jak żyć w trudnych czasach?
 3. ks. Jan Abrahamowicz: Związki niesakramentalne w Kościele.
 4. o. Wojciech Surówka: Historia, współczesność i wyzwania.
 5. ks. prof. Roman Bogacz: Krzyż: niepodważalny święty symbol chrześcijaństwa.
 6. ks. dr Piotr Andryszczak: Religia sprawą prywatną???
 7. ks. rr Leszek Harasz: Zagrożenie liberalizmem.

2009

 1. ks. Marian Pietraszko: Rozważania o duchowości katolików świeckich.
 2. ks. Jan Jurczak: Siódme przykazanie Boskie: nie kradnij.
 3. ks. prof. Grzegorz Ryś: Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1979 roku.
 4. o. Piotr Jordan Śliwiński: Radosna pokuta chrześcijanina.
 5. Janusz Poniewierski: Spór papieża Benedykta XVI ze światem.
 6. s. Elżbieta Zajkowska: Sylwetka i działalność błogosławionego Sługi Bożego, arcybiskupa warszawskiego, Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego.
 7. ks. prof. Jan Machniak: Kapłaństwo w życiu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II.
 8. ks. Zbigniew Sala: Rozważania na temat ostatniej encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI „Caritas in veritate” (o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie).

2008

 1. ks. dr Leszek Harasz: Czy gest Piłata uspakaja sumienie?
 2. ks. Jan Jurczak: Encyklika „Spe salvi” o chrześcijańskiej nadziei Ojca Świetego Benedykta XVI.
 3. o. Piotr Jordan Śliwiński: Wokół spowiedzi.
 4. ks. prof. Tadeusz Biesaga: Status moralny człowieka w okresie prenatalnym (klonowanie, komórki macierzyste, zapłodnienie in vitro).
 5. ks. prof. Roman Pindel: Aktualność świętego Pawła dla współczesnego Kościoła.
 6. ks. dr Szymon Drzyżdżyk: Wolność liberała, wolność chrześcijanina.
 7. ks. dr Leszek Harasz: Co świeccy mogą w Kościele? – zasady współpracy świeckich z duchownymi.

2007

 1. ks. dr Leszek Harasz: Chrzest w życiu chrześcijanina.
 2. ks. Jarosław Stawarz: Narkomania jako skrajny bunt przeciw rzeczywistości.
 3. ks. dr Henryk Majkrzak: Człowiek i wiara.
 4. o. Wiesław Szymona: „Jezus z Nazaretu” w oparciu o książkę Ojca Świętego Benedykta XVI.
 5. ks. dr Dariusz Salamon: Nie będzie odpuszczony!? Grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
 6. ks. prof. Roman Pindel: Klucze do Apokalipsy.
 7. ks. prof. Jan Orzeszyna: Co to znaczy: Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli?
 8. ks. prof. Roman Pindel: Apokalipsa świętego Jana.
 9. ks. prof. Roman Pindel: Rozważania na temat księgi Apokalipsy.

2006

 1. ks. dr Marcin Cholewa: Wybrane formy niedojrzałej religijności – analiza psychologiczna.
 2. ks. Marian Pietraszko: Refleksje z pielgrzymki do Santiago de Compostella.
 3. ks. dr Marek Gilski: Prezentacja encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI „Bóg jest miłością”.
 4. ks. dr Jerzy Czerwień: Wokół „Kodu Leonarda da Vinci”.
 5. dr Kazimierz Ginter: Opus Dei w Kościele.
 6. o. Włodzimierz Zatorski: Czas przemian w Europie – miejsce Kościoła katolickiego (w oparciu o naukę Ojca Świętego Benedykta XVI).
 7. ks. dr Marcin Cholewa: Rozwój przez dezintegrację. Osobowość i religijność w ujęciu profesora psychologii Kazimierza Dąbrowskiego.

2005

 1. ks. Ryszard Pędzimąż: Praca misyjna w Brazylii.
 2. o. Piotr Nyk: Rola przeżyć mistycznych w życiu duchowym.
 3. o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski: Spowiedź a psychoterapia.
 4. o. dr Grzegorz Chrzanowski: Kryzys wiary dzisiaj.
 5. ks. Albert Wach: Być czy mieć? – dylematy współczesności.
 6. ks. dr Marcin Cholewa: Psychologiczna analiza dojrzałości religijnej.
 7. ks. prof. Jan Orzeszyna: Warunki godnego przyjęcia Eucharystii.
 8. ks. prof. Roman Pindel: Wieczerza w Emaus – Rembrandt.
 9. ks. dr Leszek Harasz: Ku szczęśliwej rodzinie.

2004

 1. dr o. Grzegorz Chrzanowski: Tolerancja religijna pomiędzy synkretyzmem a fundamentalizmem religijnym.
 2. ks. prof. Stefan Koperek: Liturgia godzin – modlitwa codzienna ludu Bożego.
 3. ks. dr Stanisław Pyszka: Dlaczego Kościół może i powinien zajmować się sprawami społecznymi?
 4. ks. dr Józef Guzdek: Jak rozmawiać z innymi, aby się porozumieć? Chrystus wzorem komunikacji.
 5. ks. dr Tomasz Kraj: Problemy etyczne we współczesnej medycynie.
 6. o. Tomasz Mariański: Informacja o działalności sekt w Polsce.
 7. ks. prof. Zdzisław Kijas: Czyściec.
 8. ks. prof. Jan Orzeszyna: Wezwanie do przebaczenia.

2003

 1. dr Jan Galarowicz: Wypaczenie idei miłosierdzia.
 2. ks. Józef Morawa: Fundamentalizm religijny.
 3. ks. dr Jan Daniel Szczurek: Opatrzność Boża a życie codzienne.
 4. ks. dr Piotr Andryszczak: Zasady etyczno-moralne katolików w życiu publicznym.
 5. ks. dr Tadeusz Dzidek: Eucharystia a Kościół.
 6. s. Małgorzata Krupecka: Polka i Europejka – św. Urszula Ledóchowska.
 7. ks. dr Jarosław Kupczak: Europa Ojca Świętego Jana Pawła II.
 8. ks. dr Stanisław Szczepaniec: Symbolika światła w liturgii.
 9. ks. prof. Zdzisław Kijas: Tęsknota człowieka za niebem.
 10. ks. dr Leszek Harasz: Chrześcijaństwo jako religia objawiona.

2002

 1. ks. prof. Józef Makselon: Czy mamy jeszcze nadzieję?
 2. ks. dr Piotr Andryszczak: Wolny rynek a wartości chrześcijańskie.
 3. o. Gracjan Majka: Działalność charytatywna i apostolska ojca Pio.
 4. ks. dr Krzysztof Kościelniak: Islam a chrześcijaństwo.
 5. ks. prof. Edward Staniek: Kryzys moralno-religijny w Polsce na początku III Tysiąclecia.
 6. o. Mikołaj Rudyk: Związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską.
 7. dr Kazimierz Ginter: Sylwetka i myśl błogosławionego Jose Marii Escrivy de Balaguera w przeddzień kanonizacji.
 8. ks. dr Andrzej Baczyński: Ewangelizacja poprzez media.
 9. prof. Jan Andrzej Kłoczowski: Wyobraźnia miłosierdzia – refleksje po ostatniej pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny.
 10. Adam Bujak – artysta fotografik: spotkanie.

2001

 1. ks. Gabriel Pisarek: List apostolski „Novo Millennio Ineunte” oraz podsumowanie Roku Jubileuszowego.
 2. o. Maciej Jaworski: Modlitwa kontemplacyjna.
 3. dr Andrzej Nowak: Inteligencja polska wobec cywilizacyjnych i politycznych wyzwań nowego wieku.
 4. ks. dr hab. Grzegorz Ryś: Jan Hus a dążenie do reform Kościoła przy końcu średniowiecza.
 5. ks. dr Piotr Szpiller: Biblijna interpretacja Szkaplerza Karmelitańskiego. Teoria szaty.
 6. doc. dr hab. Marian Jakubiec: Ksiądz Piotr Skarga – życie i działalność.
 7. dr Andrzej Waśko: Polska po wyborach.
 8. mgr Krzysztof Jeżowski: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski – myśl narodowa i państwowa.
 9. ks. dr Roman Bogacz: Święci Paweł i Jan w Efezie.
 10. ks. prof. Maciej Ostrowski: Apostolskie zadania świeckich w świetle „Listu apostolskiego Novo Millennio Ineunte”.

2000

 1. o. dr Andrzej Napiórkowski: Katolicy i luteranie wreszcie pojednani – nauka o usprawiedliwieniu.
 2. ks. dr Jan Machniak: Duchowość Wielkiego Jubileuszu.
 3. o. dr Symeon Józef Barcik: Arcybractwo Męki Pańskiej.
 4. ks. dr hab. Zdzisław Kijas: Drogi i rozdroża ekumenizmu.
 5. ks. dr Marek Pieńkowski: Perspektywy i zadania integracji europejskiej.
 6. ks. Robert Woźniak, ks. Zygmunt Hopciaś: Laboratorium wiary – wrażenia z XV Światowego Dnia Młodzieży.
 7. ks. Stanisław Groń: Historia i teraźniejszość kultu Najświętszego Serca Jezusowego.
 8. ks. prof. Tadeusz Dionizy Ignaszuk: Jezus z Nazaretu jedynym powszechnym Zbawicielem świata.
 9. ks. dr Jan Szczurek: Trójca Święta centrum wiary i życia chrześcijanina.
 10. ks. dr Jan Dziedzic: Walka z bólem czy eutanazja? Aspekty psychologiczno-etyczne.

1999

 1. ks. Jan Kubiś: 1000-lecie Archidiecezji Krakowskiej.
 2. ks. dr Jan Szczurek: Pan Jezus objawia Ojca.
 3. ks. dr Jan Machniak: Misja i posłannictwo błogosławionej siostry Faustyny w świecie.
 4. ks. dr Roman Pindel: Słowo Boże a objawienie prywatne.
 5. ks. Jan Zając: Refleksje po ostatniej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny.
 6. ks. dr hab. Władysław Zuziak: Potrzeba etyki dzisiaj.
 7. ks. prof. Jan Dyduch: Poszanowanie praw człowieka gwarantem poszanowania praw narodu w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II.
 8. ks. dr Jarosław Kupczak: Jaka wolność? – myśl Ojca Świętego Jana Pawła II.
 9. Tadeusz Boruta: Funkcja obrazu w Kościele katolickim w kontekście listu apostolskiego Jana Pawła II do artystów.

1998

 1. ks. dr Wacław Socha: Historia i czasy współczesne Seminarium rzymsko-katolickiego na Podolu.
 2. ks. dr Jan Seremak: Aniołowie święci w życiu chrześcijan.
 3. ks. dr Dariusz Oko: Unia Europejska – szanse i zagrożenia dla Kościoła katolickiego.
 4. ks. dr Grzegorz Ryś: Inkwizycja.
 5. ks. Zygmunt Hopciaś: Wprowadzenie do encykliki o Duchu Świętym „Dominum vivificantem”.
 6. o. Mirosław Pilśniak: Refleksje nad wymiarem życia Kościoła w Polsce.
 7. ks. dr Dariusz Oko: Życie z łaski – fascynacja życiem.
 8. ks. Stanisław Obirek: Życie z Ducha Świętego u progu III Tysiąclecia.
 9. ks. dr Kazimierz Bukowski: Czym dla chrześcijanina jest i powinien być krzyż?
 10. ks. Zygmunt Hopciaś: Siedem darów Ducha Świętego.
 11. ks. Michał Szafarski: Osoby, które miały wpływa na powołanie kapłańskie i kształtowanie się osobowości Jana Pawła II.

1997

 1. ks. Wawrzyniec Gut: Eucharystia – ofiara Chrystusa, Kościoła i ludzkości.
 2. mgr Ewa Kosińska: Jak kochać swoje dziecko?
 3. ks. Wawrzyniec Gut: Refleksje na temat Światowego Dnia Młodzieży w Paryżu.
 4. ks. dr Krzysztof Gryz: Krakowskie echa papieskiej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II.
 5. o. przeor Jan Mazur: Zadania wiernych świeckich w świetle papieskiej idei cywilizacji miłości.
 6. o. Marian Zawada: Wpływ św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus – wielkich świętych Karmelu – na rozwój duchowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

1996

 1. dr Teresa Olearczyk: Współczesne zagrożenia młodzieży.
 2. o. Tomasz Homa: Refleksje na temat sumienia.
 3. dr Andrzej Waśko: Dlaczego dotychczas nie przeprowadzono dekomunizacji w Polsce?
 4. prof. Ryszard Legutko: O tolerancji.
 5. ks. Zygmunt Hopciaś: O sakramencie pokuty.
 6. red. Maria Tota: Problematyka młodzieżowa miesięcznika „Wychowawca”.
 7. red. Jarosław Gowin: Kościół katolicki po komunizmie.
 8. ks. dr Ireneusz Skubiś: Zadania wyznaczone tygodnikowi katolickiemu „Niedziela” przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
 9. Wojciech Cejrowski: autor programu „WC – kwadrans” (spotkanie).

1995

 1. Ryszard Czarnecki, Paweł Pytko: O integracji prawicy.
 2. prof. Franciszek Adamski: Kościół katolicki na progu III Rzeczypospolitej.
 3. ks. Krzysztof Kozioł: Moje wrażenia ze Światowego Spotkania młodzieży w Manili.
 4. ks.doc. dr Edward Staniek: Nowa ewangelizacja.
 5. ks. dr Kazimierz Bukowski: Promocja książki „Święci i błogosławieni polscy”.
 6. o. Mirosław Pilśniak: Duchowość dominikańska.
 7. ks. dr Wacław Gubała: Przyszłość ludzkości wiedzie przez rodzinę.
 8. dr Karol Kluza, red. tygodnika „Niedziela”: Co to są wartości chrześcijańskie?
 9. ks. rektor Andrzej Kłoczowski: Obraz Kościoła w nowym katechizmie.
 10. ks. dr Jan Mazur: Kościół wobec zniewolenia propagandą.

1994

 1. ks. dr Józef Rapacz: Konkordat między Stolicą Apostolska a Rzeczpospolitą Polską.
 2. inż. Paweł Pytko: Integracja polskiej prawicy.
 3. ks. dr Stefan Dobrzanowski: Nowe religie wyzwaniem dla chrześcijan.
 4. ks. dr Andrzej Zwoliński: Współczesne zagrożenia Kościoła.
 5. bp Kazimierz Nycz: Spotkanie na temat konkordatu i mającej powstać Akcji Katolickiej.
 6. ks. Roman Bogacz: Jak powstały „Ewangelie”?

1993

 1. s. Gabriela Matki bożej Miłosierdzia: O siostrze Faustynie w związku z beatyfikacją 18 kwietnia 1993 r.
 2. o. dr Paweł Mynarz: Powstanie i cele miesięcznika „Wychowawca”.
 3. ks. dr Józef Bendyk: Sobór Trydencki i Sobór Watykański II.
 4. ks. dr Kazimierz Bukowski: Promocja książki „Matka Ziemi Myślenickiej”.

1992

 1. ks. Józef Parafimiuk: Duchowość Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
 2. red. Stanisław Michalkiewicz: Obowiązki państwa wobec obywatela z punktu widzenia katolika liberała.
 3. ks. Józef Guzek: Problematyka dzieci w tygodniku „Źródło”.
 4. red. Tadeusz Szyma: Nowa partia prawicowa. Utworzenie ogólnopolskiego dziennika katolickiego.
 5. red. Antoni Franaszek: Cele i zadania tygodnika rodzin katolickich „Źródło”.

1991

 1. ks. doc. Edward Staniek: Chrześcijański wymiar pracy.
 2. s. Gabriela Matki Bożej Miłosierdzia: Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata.
 3. ks. doc. Jan Kowalski: Obowiązki państwa wobec obywatela w świetle zasad moralnych.
 4. Jerzy Banduła: Zapoznanie z działalnością Społecznego Komitetu Pomocy Dzieciom Czarnobyla.
 5. Krzysztof Pietrzyk: Koncepcja państwa w encyklice „Rerum Novarum”.
 6. ks. prof. Jerzy Chmiel: Stosunki polsko-żydowskie.
 7. ks. Piotr Sulek: Spostrzeżenia z pracy duszpasterskiej w Magnitogorsku.
 8. red. Stefan Wilkanowicz: Zadania świeckich w Kościele dzisiaj.

1990

 1. Stanisław Cichoń: Francja w przezroczach.
 2. Aleksander Rukszto: Wspomnienia sybiraka.
 3. ks. doc. Józef Makselon: Co to znaczy mieć za patrona Ojca Świętego Jana Pawła II?
 4. ks. Wacław Gubała: Podstawy etyki w nauczaniu Jana Pawła II.
 5. ks. dr Kazimierz Bukowski: Podwójna moralność.

1989

 1. o. dr Cecylian Niezgoda: Duchowość franciszkańska.
 2. Anna Jeziorna: Problem tworzenia szkół prywatnych.
 3. o. Mieczysław Bednorz: Duchowość jezuicka świętego Ignacego Loyoli.

1988

 1. Andrzej Wielowieyski: Długa droga do dojrzałości świeckich w Kościele.
 2. o. Wenanty Oramus: Praca misyjna w Zairze.
 3. ks. Mieczysław Maliński: spotkanie.
 4. Sławomir Kowalewski: Błogosławiona Edyta Stein – patronka pojednania.
 5. o. Aleksander Hauke – Ligowski: Duchowość zakonu kaznodziejskiego – dominikanów.

1987

 1. mgr Krystyna Mrugalska: Możliwości osób upośledzonych umysłowo.
 2. red. Zofia Skwarnicka: Objawienia w Medjugorie.
 3. ks. Stanisław Dadak: Czym jest liturgia i jak powinna kształtować nasze życie?
 4. ks. Stefan Kubień: Moje wrażenia z Ziemi Świętej.
 5. red. Tadeusz Szyma: Przed pielgrzymką Jana Pawła II.
 6. ks. Bogdan Kolinek: Redemptoris Mater.
 7. ks. dyr. Jan Palusiński: Telewizja w rodzinie katolickiej.
 8. red. Józefa Hennelowa: Nasze domy na dziś i na jutro.
 9. dr Teresa Olearczyk: Etos ludzkiej dojrzałości na drodze życia małżeńskiego.
 10. ks. Jan Kaczmarek: Rola chrześcijańskiej żony i matki i jej uwarunkowania kulturowo-społeczne.
 11. Ryszard Czopek: Krzyże pokutne.
 12. Roman Graczyk: Partie chrześcijańskiej demokracji.
 13. ks. J. Pochopień: III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny.

1986

 1. o. Stanisław Stój: Matematyka a religia.
 2. Kazimierz Wiszniowski – prezes KIK w Tarnobrzegu: spotkanie.
 3. inż. Kazimierz Rabsztyn: Rolnictwo ekologiczne.
 4. red. Józefa Hennelowa: spotkanie.
 5. ks. dr Kazimierz Bukowski: Biblia w literaturze polskiej.
 6. Jan Józef Szczepański: Warsztat pracy pisarza.
 7. ks. prof. Józef Życiński: Fizyka współczesna a światopogląd chrześcijański.
 8. Michał Drozdek: Teologia wyzwolenia.
 9. ks. dr Kazimierz Bukowski, ks. dr Józef Makselon: Religioznawstwo w szkole.

1985

 1. Jan Maria Rokita: Nauczmy się mówić swoim głosem. Historia ruchu studenckiego w Polsce w latach 1968-1982.
 2. red. Tadeusz Szyma: Paweł Jasienica w „Tygodniku Powszechnym”.
 3. red. Wojciech Wieczorek: Społeczne konsekwencje wiary. Historia miesięcznika „Więź”.
 4. red. Zofia Skwarnicka: Byłam w Medjugorie.
 5. mgr Stefan Ignaszak: Wspomnienia Cichociemnego.
 6. red. Tomasz Wołek: Refleksje o polskiej prawicy.
 7. prof. Przemysław Mroczkowski: Tomasz More – humanista, humorysta, mąż stanu i święty.
 8. doc. A. Zieliński: Odpowiedzialność obywatelska.
 9. ks. dr Jacek Stożek: Dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II.
 10. ks. Jerzy Sermak: Kim są jezuici?
 11. Przemysław Fenrych: Potrzeba duszpasterstwa pracowniczego.

1984

 1. red. Stefan Wilkanowicz: Rola świętych polskich w etosie narodu.
 2. ks. Józef Batkiewicz: Całun Turyński.
 3. inż. Stanisław Pruszyński: Wspólnoty nadziei – ruch ku cywilizacji miłości.
 4. red. Jerzy Turowicz: Historia „Tygodnika Powszechnego”.
 5. Mieczysław Gil: Życie religijne w ośrodkach odosobnienia.
 6. ks. doc. dr Jerzy Chmiel: Naukowe badania Całunu Turyńskiego.
 7. red. Tadeusz Szyma: Życie i twórczość Czesława Miłosza.
 8. red. Tadeusz Żychiewicz: Nędza i wielkość człowieka w Piśmie Świętym.
 9. prof. Adam Hoffman: Pytanie o sens sztuki.
 10. Józef Sarnecki: Wychowanie w rodzinie katolickiej.
 11. red. Bronisław Mamoń: Polska okresu stanu wojennego w literaturze pięknej.

1983

 1. ks. prof. Józef Tischner: Budowanie nadziei.
 2. doc. dr Wanda Pencakowska: Lourdes – światowej sławy sanktuarium maryjne w Pirenejach Francuskich.
 3. red. Józefa Hennelowa: Papież i my.
 4. ks. dr Stanisław Dobrzanowski: Sanktuarium Maryjne w Myślenicach w latach 1633-1983.
 5. red. Marek Skwarnicki: Kościół Jana Pawła II a różne kierunki w teologii.

1981

 1. Andrzej Potocki: Historia KIK-ów w Polsce. Historia ruchu „Znak”.