Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Myślenicach pochodzi już z roku 1325. W dokumentach z tamtych lat pojawia się imię proboszcza, księdza Wacława (Venceslaus). Już wtedy parafia liczyła około 510 wiernych i składała Stolicy Apostolskiej świętopietrze.

Długi czas obszar parafii Narodzenia NMP w Myślenicach obejmował: Myślenice miasto, Górną i Dolną Wieś, Borzętę, Chełm, Stróżę, Bysinę i Polankę. Parafia w takim składzie przetrwała blisko sześć stuleci. W miarę jak rosła ilość mieszkańców, zwłaszcza z końcem XIX i przez cały wiek XX, macierzystą parafię zaczęto dzielić. I tak powstały:
  • parafia NMP Królowej Polski w Stróży (w 1909 roku);
  • parafia Niepokalanego Serca NMP w Borzęcie (w 1982 rok);
  • parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Bysinie (w 1993 roku);
  • parafia Świętego Brata Alberta, Górne Przedmieście (w 1993 roku);
  • parafia Świętego Franciszka z Asyżu, obejmująca  Zarabie i Chełm (w 1995 roku);
  • parafia Świętego Jana Chrzciciela w Polance (w 2007 roku).

 

 KOŚCIOŁY PARAFIALNE W CIĄGU WIEKÓW

 

W Myślenicach na Stradomiu wzniesiono pierwszy kościół drewniany w drugiej połowie XIII wieku, pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w  miejscu gdzie obecnie stoi kościółek Świętego Jakuba.
Król Kazimierz Wielki wydał w 1342 roku przywilej lokacyjny, dzięki któremu Myślenice stały się miastem. W tym samym roku Spytek z Melsztyna, kasztelan krakowski, wzniósł nowy kościół murowany – nieco bliżej Rynku niż obecnie stojący. Przejął on funkcję kościoła parafialnego. Nosił ten sam tytuł Narodzenia NMP, co kościół na Stradomiu. Stał  zaledwie 115 lat. Zburzyli go zbuntowani żołnierze w 1457 roku, którym Rzeczpospolita nie wypłaciła żołdu za udział w wojnie z Zakonem. Przybyli do Małopolski i wiele miejscowości zajęli, w tym również Myślenice. Król Kazimierz Jagiellończyk zwołał pospolite ruszenie przeciwko buntownikom, ono jednak, chociaż zajęło miasto, nie podjęło ostatecznej walki. Buntownicy zaczęli sypać wały na które wykorzystali kamienie rozwalając kościół. Na krótki czas ponownie kościółek na Stradomiu stał się kościołem parafialnym.
Obecny kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach został zbudowany w 1465 roku, za księdza proboszcza Jana ze Śremu. Jest to budowla jednonawowa, do której z biegiem lat dobudowano: wieżę w 1543 r., kaplicę Matki Bożej, Pani Myślenickiej, w latach 1642-1646, zakrystię w latach 1666-1669, (w miejsce powały założono sklepienia kolebkowe z lunetami w 1790 r.), kaplicę Pana Jezusa w 1794 r. oraz kruchtę południową w 1862 r., a nieco później kruchtę południowo zachodnią.

 

Historia Parafii