Temat powiązany: Sakrament Małżeństwa

Bóg jest miłością i źródłem miłości. Dlatego osoby kochające się mogą i powinny prosić Go, by pobłogosławił ich miłość. Wprowadzamy więc w naszej parafii specjalny obrzęd błogosławienia narzeczonych i błogosławienia pierścionka zaręczynowego.

Obrzęd błogosławieństwa:

Będzie  miał dwie formy: jedna z udziałem samych narzeczonych, druga z udziałem narzeczonych oraz ich rodziców.

Kto może przystąpić do błogosławieństwa?

  • Narzeczeni, którzy przeżywają ten czas z wiarą, świadomi tego, że źródłem ich miłości jest Bóg i poprzez ten obrzęd chcą się jeszcze bardziej otwierać na Jego miłość.
  • Narzeczeni, którzy widzą w czystości przedmałżeńskiej wartość i starają się o jej zachowanie.
  • Narzeczeni, którzy zaręczyny i towarzyszący im pierścionek traktują jako zobowiązanie do jeszcze większej troski o miłość wzajemną.

Kiedy można otrzymać błogosławieństwo?

  • Po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem.
  • Obrzęd będzie się odbywał w kaplicy Matki Bożej, przy ołtarzu św. Walentego, patrona zakochanych.
  • Przeżycie obrzędu nie może być drogą do wspólnego zamieszkania narzeczonych, które samo w sobie nie jest znakiem chrześcijańskiego przygotowania do małżeństwa.

Obrzęd zaręczyn i błogosławieństwa narzeczonych.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen.  

Bracia i Siostry,  posłuchajmy z uwagą słów świętego Pawła Apostoła z Listu do Kolosan.    

Kol 3, 12 – 17

„Bracia! Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.„

Jeżeli są obecni rodzice:

Ktoś z narzeczonych:

Kochani Rodzice, z wielką  radością pragniemy Wam uroczyście dzisiaj oświadczyć, że oboje się kochamy i pragniemy w najbliższym  czasie zawrzeć  sakrament  małżeństwa.  Dlatego  prosimy Was, naszych Rodziców, abyście zechcieli  nas wspierać  i nam dzisiaj pobłogosławić.

Ojciec lub matka jednego z narzeczonych:

Drogie dzieci, jako wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z Was. Akceptujemy waszą wolę i  pragniemy Wam jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa.

(rodzice robią znak krzyża na czołach dzieci).

Kapłan wyciągając ręce nad narzeczonymi odmawia następującą modlitwę:

Bóg Ojciec Wszechmogący niech to sprawi, abyście wzrastali w Jego miłości, niech Was zachowa w swojej łasce i pokoju. Chrystus niech Was oczyści od wszelkiego grzechu i zjednoczy ze sobą w Eucharystii. Duch Święty niech oświeci Wasze serca umocni Waszą wiarę, nadzieję i miłość, która jest więzią wszelkiej doskonałości.

W. Amen.

Pobłogosławienie pierścionka zaręczynowego

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, + pobłogosław ten zaręczynowy pierścionek. Niech on  będzie  dla nich znakiem więzi i ofiarnej miłości, jaką Ty nas wszystkich umiłowałeś. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Narzeczony wręcza swojej narzeczonej pierścionek zaręczynowy.

Zwróćmy nasze serca do Miłosiernego Boga i przez wstawiennictwo Matki Pięknej Miłości i św. Walentego prośmy Go:

Panie Jezu, Ty kochałeś swych Rodziców i byłeś przez Nich kochany, utwierdzaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy….

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty zawsze troskliwie pełniłeś wolę swego Ojca, spraw, aby odtąd  N i N jako narzeczeni, wypełniając Twoją wolę wzrastali we wzajemnej miłości. Ciebie prosimy..

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ciebie stroskani Rodzice znaleźli po trzech dniach w domu Ojca,  naucz nas wszystkich szukania najpierw Królestwa Bożego. Ciebie prosimy…..

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Wszystkie nasze prośby przedstawmy Miłosiernemu Bogu Ojcu w modlitwie,  której nas nauczył sam Jezus Chrystus…..

W.  Ojcze nasz…

Polećmy Narzeczonych  i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświętszej odmawiając:

Pod Twoją obronę, uciekamy się…

Św. Walenty, Patronie zakochanych módl się za nami

Kapłan udziela  błogosławieństwa:

Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje waszym życiem w pokoju *   i udzieli wam swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

Niech  was  uwolni  od  wszelkiego  zamętu* i  umocni  wasze  serca w swojej miłości.

W. Amen.

Niech was obdarzy żywą wiarą, nadzieją i miłością,* aby wasze życie doczesne obfitowało w dobre uczynki *   i  przygotowało was do radości życia wiecznego.

W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, *   Ojciec  i  Syn, †  i Duch Święty.

 W. Amen.

Idźcie w pokoju i miłości Chrystusa.