O nasFoska - znak Oazy

Oaza Dzieci Bożych jest wspólnotą, która przez modlitwęśpiew i zabawę pragnie poznawać Boga i tworzyć wartościowe więzi z innymi. Dzieci podczas spotkań uczą się odkrywać radość bycia Dzieckiem Bożym i przyjacielem Jezusa.

Chodzi o to, aby dziecko zobaczyło jak dużo szczęścia i radości daje życie z Jezusem w oparciu o Jego Ewangelię.

Dla kogo? 

Do Oazy zapraszamy dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej! Szczególnie zapraszamy dziewczyny ze Scholi oraz Ministrantów, ale każdy jest u nas mile widziany.

Kiedy? Gdzie?

Spotkania Oazy Dzieci Bożych odbywają się w soboty roku szkolnego o godzinie 11.00 w salce oazowej w domu Katolickim przy ul. 3-go maja. Jednak większość z nas dociera na spotkanie wprost po próbie scholi, więc można nas także spotkać ok. 11.00 w drodze między Domem Katechetycznym na ul. Piotra Skargi, a domem Katolickim na ul. 3-go maja. Spotkania trwają około godziny.