Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii w 1 i 3 niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 14:00 (w razie potrzeby również w soboty po Mszy św. wieczornej). Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić:

  • Zgodę własnego proboszcza (wg miejsca zamieszkania) na chrzest poza parafią – dotyczy osób nie mieszkających w naszej parafii,
  • Akt urodzenia dziecka z USC,
  • Akt ślubu kościelnego – dokument konkordatowy (nie z USC)
    • W razie braku ślubu kościelnego – akt kontraktu cywilnego z USC
  • Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania.

Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę funkcję.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się zawsze w piątek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19:00 w domu katechetycznym przy ul. ks. P. Skargi 4.