W trwającym tygodniu uroczystości jubileuszowych, w poniedziałek 19 sierpnia, podczas nadzwyczajnej XIII Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach podjęto uchwałę o zawierzeniu dalszych dziejów i losów Miasta i Gminy Myślenice opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie Pani Myślenickiej.

Sesję Rady rozpoczął krótki wykład ks. Michała Pieli SDS ukazujący głęboko zakorzeniony kult Matki Bożej na terenie Myślenic i okolic począwszy od XIII wieku aż do czasów współczesnych. Ks. Michał zarysował proces kształtowania się myślenickiej parafii, domniemane źródła pochodzenia Obrazu dziś czczonego, jako Wizerunek Pani Myślenickiej oraz przedstawił podejmowane w latach 60. zabiegi, które ostatecznie doprowadziły do koronacji Matki Bożej 24 sierpnia 1969 roku.

Po przyjęciu uchwały przez myślenickich radnych, głos zabrał obecny na Sesji ks. proboszcz Zdzisław Balon. Dziękując za organizację tego nadzwyczajnego posiedzenia stwierdził – Przyszłe pokolenia będą wracać do tego dnia, a podjęcie uchwały o zawierzeniu losów i dziejów Gminy Myślenice Pani Myślenickiej to jest coś, co się Matce Bożej od nas należy.

Natomiast burmistrz Jarosław Szlachetka, podsumowując nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej, podkreślił znaczenie Myślenic jako ważnego punktu na mapie turystycznych i pielgrzymkowych tras. Wyraził jednocześnie nadzieję na wzrost liczby przybywających do Myślenic, zwłaszcza do Sanktuarium Matki Bożej.

Dominika Stoszek