Domowy Kościół w Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, zwanego popularnie ruchem oazowym. Swoim zakresem obejmuje wszystkie diecezje w Polsce, a jego wspólnoty powstają także w innych krajach.
Małżeństwa należące do Domowego Kościoła, zgodnie z ideą swojego założyciela Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, są wezwane do posługi na rzecz własnej rodziny.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Duchowość małżeńska pogłębiana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez zobowiązania takie jak:

  • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
  • regularne studium Słowa Bożego,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • realizacja podjętej reguły życia,
  • rekolekcje formacyjne.

W naszej parafii jest obecnie pięć kręgów rodzin prowadzonych przez księży: Mariusza, Tomasza oraz Pawła. Nasze rodziny są małżeństwami o różnym stażu małżeńskim, z różną ilością dzieci i w różnych sytuacjach życiowych.

Krąg spotyka się raz w miesiącu u jednej z rodzin. Wraz z księdzem moderatorem wspólnie się modlimy, dzielimy się nawzajem troskami, problemami, radościami i różnymi doświadczeniami życiowymi. Pogłębiamy naszą wiarę i wspieramy się wzajemnie. Dzięki wspólnocie dzieci mają kontakt z rówieśnikami wychowywanymi w podobnych wartościach.

Jako wspólnota staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii posługując na Mszach świętych w dni ważne dla parafii, takie jak Triduum Paschalne, nabożeństwa Fatimskie i inne uroczystości. Poza parafią uczestniczymy również w ważnych wydarzeniach diecezji oraz innych organizowanych przez Domowy Kościół (diecezjalne dni skupienia, coroczna pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, inne).

Prócz spotkań formacyjnych spotykamy się także na wspólnym kolędowaniu i przy różnych okazjach towarzyskich.

Zapraszamy do naszej wspólnoty!
Więcej informacji na stronie ruchu: https://www.dk.oaza.pl/
Kontakt do pary rejonowej: Teresa i Dariusz Doboszowie tel. 608-754-703