Chór Copy of ORATORIUM (1)

Laudate dominum omnes gentes – wychwalajcie Pana wszystkie narody

To właśnie pierwszy werset psalmu 117 stał się inspiracją dla grupy prawie 40 chórzystów, którzy na cotygodniowych próbach spotykają się by we wspólnocie chóru parafialnego pracować nad swoim głosem, intonacją i techniką wokalną, a wszystko po to by dbać o piękno muzyki liturgicznej w Sanktuarium Pani Myślenickiej.
Chór Laudate Dominum powstał w 2008 roku i od ponad 10 lat czynnie uczestniczy w życiu wspólnoty parafialnej. Założycielką i dyrektorem chóru jest dyrygent Magdalena Starzec, która nie tylko dzieli się swoją ogromną wiedzą, ale również zaraża miłością do muzyki, radością ze śpiewu i profesjonalizmem. Wspólnota skupia w swoim gronie chórzystów – amatorów, których pasją jest śpiew, a w muzyce chóralnej odnaleźli własną drogę do pogłębienia wiary i wychwalania Pana.
Chór swoim śpiewem angażuje się w oprawę muzyczną uroczystości kościelnych, adoracji oraz Mszy Świętych zarówno w Myślenickim Sanktuarium jak i w okolicznych parafiach. Organizowane są również koncerty, wyjazdy i spotkania integracyjne oraz coroczne warsztaty muzyczne, na które zapraszani są cenieni w kraju nauczyciele śpiewu, chóraliści i muzycy. Poza cyklicznymi wydarzeniami chętnie uczestniczymy również w realizowanych wspólnie z innymi chórami i grupami muzycznymi projektach.
W nasze szeregi zapraszamy wszystkich chętnych – bez ograniczenia wiekowego, którym bliska jest muzyka religijna, śpiew i poczucie wspólnoty. Podobno kto dobrze śpiewa ten dwa razy się modli, a my chcemy by ta modlitwa poruszała serca i dusze – zarówno nasze jak i wiernych, którzy wspólnie z nami uczestniczą w Mszy Świętej.
Próby odbywają się w każdy czwartek (poza świętami) w salce przy ul. ks. Piotra Skargi o godz. 18:00. Osoby, które chciałby do nas dołączyć prosimy o przyjście kilka minut przed 18:00. Opiekę duchową nad naszą wspólnotą sprawuje ks. Janusz Korbel.

Z życia chóru

Warsztaty liturgiczno-muzyczne

Tak, jak wspominaliśmy powyżej, nasza działalność skupia się nie tylko na uczestnictwie w cotygodniowych próbach. Angażujemy się we wszelkiego rodzaju wydarzenia i uroczystości obchodzone w naszej wspólnocie parafialnej. Ponadto sami organizujemy coroczne warsztaty muzyczne, które z roku na rok gromadzą coraz liczniejsze grono chórzystów nie tylko z naszej wspólnoty, ale również z okolicznych parafii.
Do tej pory zorganizowaliśmy między innymi:

 • warsztaty maryjne,
 • warsztaty kolędowe,
 • warsztaty z Pasją (pieśni pasyjnych),
 • warsztaty Maryja Niewiasta Eucharystii,
 • warsztaty Tajemnice światła.

W roku 2020 planowane są kolejne muzyczno-liturgiczne warsztaty „Cud Eucharystii”. Już dziś zachęcamy do zarezerwowania trzeciego weekendu czerwca i dołączenie do warsztatowego chóru.
Warsztaty muzyczne są czasem intensywnej pracy z jednej strony nad utworami, a z drugiej nad intonacją i kondycją wokalną. Jest to również niezwykła okazja do pogłębienia swojej wiary i wzmocnienia łączącej chórzystów wspólnoty. W warsztatowej pracy wspierają nas znakomici muzycy, chóraliści i nauczyciele. Do tej pory mieliśmy okazję pracować pod okiem:

 • prof. dr hab. Stanisława Krawczyńskiego,
 • Joanny Piech-Sławeckiej,
 • Pawła Bębenka,
 • Rafała Maciejewskiego,
 • oraz naszej Pani dyrygent Magdaleny Starzec.

W ramach warsztatów organizowane są również koncerty muzyki organowej (improwizacje organowe Tomasz Chorzalski, sopran Natalia Chorzalska) oraz wykłady tematyczne (ks. Bartłomiej Kot).

Strona warsztatów: www.warsztatymyslenice.wordpress.com

Projekty muzyczne

Warsztaty muzyczne – choć niezwykle ważne dla chórzystów – to nie jedyne działania bliskie naszym sercom. W miarę możliwości bierzemy czynny udział w koncertach muzyki sakralnej i przeglądach. Już od kilku lat kolędujemy na Orszaku Trzech Króli, a w okresie Triduum Paschalnego wspólnie z innymi grupami muzycznymi działającymi w naszej parafii włączamy się w muzyczną oprawę uroczystości.
Poza działaniami skupionymi bezpośrednio na uroczystościach kościelnych organizujemy i uczestniczymy w projektach muzycznych, na które niekiedy poświęcamy miesiące ciężkiej pracy nad często niełatwym repertuarem.
W 2015 roku wspólnie z Chórem Hura zrealizowaliśmy projekt „Myślenicka Pani, Tobie dziś śpiewamy”. W ramach projektu w Sanktuarium Pani Myślenickiej odbył się koncert pieśni maryjnych „Chwyćmy się śladów Maryi”.
W 2019 roku w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej wzięliśmy udział w niezwykle ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu muzycznym – Premierze Oratorium Mysteria Lucis. Oratorium zostało skomponowane przez ks. Bartłomieja Kota, a w uroczystym koncercie wspólnie z nami udział wzięli:

 • Chór Hura & goście (między innymi Natalia Chorzalska, Tomasz Chorzalski, uczestnicy warsztatów muzycznych i goście z wrocławskich chórów),
 • soliści – Eryk Lasota i Magdalena Starzec,
 • orkiestra Polish Art Philharmonic,
 • dyrygent Maestro Michał Maciaszczyk.

Strona Oratorium: www.mysterialucis.wordpress.com

Handdrawn Circle Logo Chóru 2019-11-30