Kontakt: trydenckamsza@gmail.com

Jak do nas trafić?

Zapraszamy na Msze Święte w klasycznym rycie rzymskim sprawowane cotygodniowo w niedzielę i święta o godz. 11.30 w kościele Św. Jakuba na Stradomiu. O godz.11.00 przed Mszą świętą odmawiamy różaniec. Zapraszamy także na Msze św. odprawiane w pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca ok. g. 18 (dokładna godzina jest podawana w ostatnią niedziele miesiąca). Przed Mszą św. jest też najczęściej okazja do skorzystania z sakramentu spowiedzi św.

Ponadto grupa spotyka się w salkach parafialnych w 2-gą i 4-tą środę miesiąca przed każdą Mszą świętą, aby ćwiczyć śpiew części stałych, pieśni tradycyjnych oraz omawiać aktualne sprawy związane z działaniem grupy. Formacja duchowa, liturgiczna i intelektualna obejmuje przygotowanie do godnego udziału w liturgii Mszy świętej, promowanie tradycyjnych form pobożności, pielgrzymek, śpiewu gregoriańskiego czy troskę o obiekty sztuki sakralnej.

O nas
Grupa Tradycji Katolickiej przy parafii Narodzenia NMP w Myślenicach powstała w roku 2016 z inicjatywy kilku osób pragnących budować swoje życie duchowe i rodzinne na świętej wierze katolickiej i w oparciu o Tradycję Kościoła Katolickiego, przede wszystkim poprzez odkrywanie piękna i bogactwa Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim, w którym wzrastały pokolenia naszych ojców i dziadów. Jesteśmy rzymskimi katolikami korzystającymi z rezerwuaru tradycyjnej obrzędowości, do której kultywowania zachęciło nas szczególnie opublikowanie listu apostolskiego motu proprio „Summorum Pontificum” (2007) przez papieża Benedykta XVI. W towarzyszącym dokumentowi liście następca św. Piotra pisze m.in., iż „To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Skłania nas to do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce” (List Jego Świątobliwości Benedykta XVI do Biskupów, 7 lipiec 2007, s. 17).

Pierwsza Msza Św. w klasycznym rycie rzymskim (trydenckim) w Myślenicach została odprawiona w pierwszą Niedzielę Adwentu, 27 listopada 2016 r., przez ks. Wojciecha Grygiela (FSSP), w kościele Św. Jakuba w Myślenicach. Początkowo była sprawowana tylko raz w miesiącu, a obecnie Msze święte są odprawiane w każdą 2-gą i 4-tą niedzielę miesiąca, co każdorazowo jest ogłaszane w ramach ogłoszeń parafialnych. Msze święte sprawują przede wszystkim księża z Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra FSSP oraz okazjonalnie księża krajanie. Pierwszym opiekunem naszej grupy został ks. Mirosław Smyrak, a obecnie opiekę nad grupą sprawuje nasz Proboszcz ks. kan. Zdzisław Balon.
W roku 2018 w dniach 7-9 grudnia grupa zorganizowała w parafii rekolekcje adwentowe z Mszą świętą w klasycznym rycie rzymskim, przygotowując się przez nie do Jubileuszu 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Rekolekcje poprowadził nasz rodak ks. Włodzimierz Małota CM. Z kolei w dniach 22-24 marca 2019 odbyły się Wielkopostne Dni Skupienia, które prowadził ks. Marcin Kostka FSSP.

Czy trzeba znać łacinę?
Znajomość łaciny jest oczywiście pomocna, ale niekonieczna do pobożnego i owocnego słuchania Mszy Świętej. Pomocą mogą tutaj służyć mszaliki łacińsko-polskie przygotowane przez naszą grupę. Oprócz ORDO MISSÆ w mszaliku można znaleźć także podstawowe modlitwy w języku łacińskim.