HISTORIA RUCHU „SŁUŻBA RODZINIE”

                Nazwa „Służba Rodzinie” wywodzi się ze sceny ewangelicznej cudu Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej, od słów Maryi: „Zróbcie, cokolwiek wam powie” (Jan 2,5). Przysłowiowa woda do napełniania stągwi, to modlitwa, pokuta, dobre uczynki ofiarowane w intencji trwałości, świętości małżeństw, rodzin, dla większej chwały Bożej. Inspiracją do powstania Służby Rodzinie w takim składzie są słowa modlitwy papieża Jana Pawła II Wielkiego:
                Przyjdź Duchu Miłości i Pokoju! Duchu Komunii, duszo i podporo Kościoła, spraw, aby bogactwo charyzmatów i  posług umacniało jedność Ciała Chrystusowego, spraw, aby  wierni świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze sakramentów wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego.
                Gdy już wiedziałam, jacy ludzie powinni wejść w skład Służby Rodzinie, po konsultacji z jednym z księży pracującym w naszej parafii (Narodzenia Najświętszej Marii Panny) w latach 2001-2002, jego aprobacie, pozwoleniu i błogosławieństwie, zaczęłam poszukiwać ludzi gotowych  się modlić i pokutować za współczesne małżeństwa i rodziny.

                W tej sprawie w grudniu 2001 r. zwróciłam się listownie do Matki Generalnej Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Ze strony Matki Maciei spotkałam się  z aprobatą – skierowała mnie do siostry przełożonej w Nowym Sączu. Z siostrą Ewą nawiązałam kontakt listowny, a potem osobisty. Odpowiedź na pierwszy list otrzymałam 22.01.2001r. Oto fragment listu: Co mogę obiecać – na pewno Twój list odczytuję jako znak Boży, że trzeba nam jeszcze wzmóc modlitwy za rodziny, za rodziny zagrożone i przeżywające kryzys. I to Ci obiecuję w imieniu własnym i całej nowosądeckiej wspólnoty, a jest nas aż 39 sióstr. Dużo u nas sióstr staruszek, im szczególnie położę na sercu wzmożenie modlitw za rodziny.

                W tym czasie parę razy spotkałam się z siostrą Ewą, otrzymałam od niej broszurki, obrazki Królowej Rodzin Matki Bożej Kościerskiej i wszelką potrzebną pomoc.

                Drugą osobą, z którą rozmawiałam w tej sprawie, był ojciec Szymon –  gwardian Zakonu Franciszkanów z Pilicy. Spotkałam się z jego strony z ogromną życzliwością i uzyskałam ogólne teoretyczne wskazówki, którymi powinnam się kierować przy tworzeniu ruchu. Ojciec Szymon obiecał modlitwę z kilkoma osobami w intencji małżeństw i rodzin (styczeń 2002). Wdzięczna byłam Panu Bogu, bo już nie tylko ja się modliłam o trwałość i świętość  małżeństw, ale też osoby konsekrowane i szafarze sakramentów świętych.

                Nie bardzo wiedziałam, jak zorganizować i zaangażować ludzi świeckich do Służby Rodzinie – nic nie chciałam robić na własną ręką, bez uzgodnienia z Kościołem – nawiązałam kontakt z Kurią Krakowską, z Księdzem Dyrektorem do Spraw Rodzin.

                W Myślenicach zaczęłam obserwować osoby świeckie, z którymi mogłabym współpracować. Wybrałam stowarzyszenie Klub Inteligencji Katolickiej – osoby rozmodlone, żyjące blisko Pana Boga, bezinteresowne, udzielające się społecznie. Poprosiłam o deklarację i zostałam przyjęta. W tym czasie także otrzymałam  akceptację naszego ks. dziekana Karola Jarosza. W Klubie powstała Grupa Inicjatywna, która  z czasem powiększyła się o nowe osoby spoza Klubu. Grupa dopracowała program działania Służby, zajęła się kolportażem niezbędnych materiałów (ulotki, plakaty, ilustracje, ogłoszenia). Włączyła się do prowadzenia modlitw wiernych w czasie mszy św. i prowadzenia rozważań różańcowych.

                W roku 2002 ponownie do naszej parafii powrócił ks. dr Leszek Harasz, któremu powiedziałam o swoich zamiarach i poprosiłam o pomoc. Ks. Leszek Harasz zawsze przy nawale swojej pracy duszpasterskiej znajdował czas na konsultacje programu i omówienie bieżących spraw nowopowstałego ruchu. Ksiądz skierował mnie do Studium Apostolstwa Świeckich, które ukończyłam 12.06.2004 r.

                Pierwsza Eucharystia w intencji trwałości i świętości małżeństw z naszej inicjatywy została odprawiona 18 września 2002 r. w Jazłowcu na ziemi ukraińskiej przez ks. Stanisława Kowalika przy kopii statui Pani Jazłowieckiej w dawnym Domu Generalnym Sióstr Niepokalanek ( tam spoczywają szczątki doczesne błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej, założycielki zgromadzenia Sióstr Niepokalanek i patronki naszego ruchu). W czasie Mszy św. modlili się członkowie KIK z Myślenic i Krakowa, Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie – Kresy. Po Mszy św. udano się do katakumb Sióstr Niepokalanek. Przy grobowcu bł. Matki Marceliny Darowskiej powierzono losy Służbie Rodzinie.

                Pierwsza Msza św. w Polsce o trwałość i świętość małżeństw z inicjatywy nowo powstającego ruchu została odprawiona w środę popielcową 2003 r. pod przewodnictwem ks. dr. Leszka Harasza. Pierwszy różaniec za rodziny i małżeństwa odmówiono w siedzibie KIK-u. W następnym miesiącu różaniec był już prowadzony w kaplicy Pani Myślenickiej, Matki Dobrej Przemiany Serc. Msze św. i różaniec stały się tradycją naszego sanktuarium i trwają do dzisiaj. Ks. dr Leszek Harasz przez cały czas wykazywał życzliwe zainteresowanie losem ruchu, a w latach2004/5 i 2006/7 głosił homilie z zakresu problematyki życia małżeńskiego i rodzinnego.

                Gdy pojawiły się problemy w działalności służby, a w danym momencie nie było ks. Leszka, ksiądz prałat Stefan Kubień spieszył nam z pomocą poprzez poradę, zachętę, życzliwe słowo i poprzez osobistą modlitwę wspierał naszą działalność. We wrześniu 2005 r. grupa inicjatywna KIK założyła na Osiedlu 1000-lecia w Parafii św. Brata Alberta wspólnotę Służby Rodzinie. Różaniec i Msza św. są tam odprawiane w każdą drugą środę miesiąca. W święto Brata Alberta w roku 2006 powstała przy parafii Róża Rodzin – w codziennej modlitwie w intencji małżeństw i rodzin odmawiane są części Różańca. Animatorką wspólnoty Służba Rodzinie jest pani Teresa Skowronek.

                W parafii pw. św. Franciszka  z Asyżu na Zarabiu w trzecią środę września 2006 grupa inicjatywna Służby Rodzinie z Myślenic wprowadziła do wspólnoty parafialnej Różaniec w intencji jedności, trwałości i świętości małżeństw, a od 15 listopada (2006) rozpoczęto odprawianie Eucharystii w tej intencji. Animatorką wspólnoty na Zarabiu jest pani Maria Hoffman.

                Nowopowstałe wspólnoty parafialne zainicjowały zbieranie karteczek z prośbami i podziękowaniami rodzinnymi zanoszonymi do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odczytywanymi w czasie nabożeństw.

                                                                                                         Maria Siłuszyk

Myślenice, 2007

Działalność w latach 2011 – 2012

W styczniu 2011 r. w Osieczanach usamodzielniła się grupa modlitewna Służby Rodzinie.                                            W  Myślenicach w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny lata 2010, 2011 były czasem przygotowania zawierzenia Służby Rodzinie Królowej Rodzin. Nasilono modlitwy w tej intencji, prócz modlitw w pierwsze środy miesiąca wprowadzono dodatkowe Msze i nabożeństwa. 24 sierpnia 2011r. nastał długo oczekiwany i upragniony moment zawierzenia Służby Rodzinie w rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej. Przed zawierzeniem do kaplicy Pani Myślenickiej przybyły delegacje Służby Rodzinie z ościennych parafii. Zawierzenie poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu. Mszę św. celebrowali: ks. proboszcz Andrzej Burek, ks. prałat Karol Jarosz, ks. Stanisław Wójcik i ks. dr Leszek Harasz.

                Po Mszy św. ks. dziekan Andrzej Burek dokonał uroczystego zawierzenia Służby Rodzinie Maryi Królowej Rodzin.

12 marca 2012 r. rozpoczęły się modlitwy w Jaworniku, które prowadzili animatorzy przy współudziale osób z Klubu i spoza klubu. Msze św. są odprawiane w sobotę. Odmawiany jest różaniec połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu. Na uwagę zasługuje wielkie zaangażowanie w modlitwę ks. Władysława Sali.

                W naszej parafii (NNMP) co miesiąc odmawiamy różaniec, uczestniczymy w Mszy św., czytając lekcje i ułożone modlitwy wiernych.

                W roku 2012 ponownego zawierzenia ruchu Matce Bożej Myślenickiej dokonał ks. Marian Bicz.

W kolejnych latach powołaliśmy wspólnoty w parafiach poza Myślenicami – w Pcimiu, Polance, Bysinie, Krzyszkowicach i Zakliczynie.

                Służba Rodzinie otrzymała błogosławieństwo ówczesnego Metropolity Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza 20 sierpnia 2013 r.

Motto Służby Rodzinie: : „Co Bóg złączył, niech tego człowiek nie rozdziela”

Patronami ruchu są: bł. Matka Marcelina Darowska, św. Jan Paweł II i św. Maksymilian Maria Kolbe

PROGRAM PRACY SŁUŻBY RODZINIE

Każda pierwsza środa miesiąca –  godz. 8.00  Msza św. o trwałość i świętość małżeństw i              błogosławieństwo w rodzinach. Różaniec w intencji rodzin.

 (Każda Msza św. wymieniona poniżej odprawiona jest w intencji o trwałość i świętość małżeństw i błogosławieństwo w rodzinach)

19  marca  (Świętego Józefa)     – godz. 8.00  Msza św.

                                                          – Modlitwy do św. Józefa

Wielki Post  – Droga Krzyżowa

25 marca Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny – godz.8.00 Msza św., Różaniec

                                                          – Modlitwy do NMP

24 sierpnia (rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Myślenickiej)   

                                                        – godz. 8.00  Msza św. i Różaniec

                                                        – godz. 18.00 Msza św. oraz odnowienie zawierzenia

Uroczystość Chrystusa Króla      – godz. 8.00 Msza św.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – godz. 8.00 Msza św.

Niedziela Świętej Rodziny          – godz. 8.00 Msz św.