Zespół Caritas „Betania” w naszej parafii skierowany jest do osób niepełnosprawnych, głuchych, bezdomnych i bezradnych. Organizujemy spotkania dla każdej z grup co miesiąc, obozy dla osób niepełnosprawnych oraz posiłki dla bezdomnych i bezbronnych. Teraz, w czasie wojny na Ukrainie, zaangażowaliśmy się również w niesienie pomocy uchodźcom (w Myślenicach i okolicach) oraz mieszkańcom Ukrainy.

Żywność wysyłamy w te miejsca Ukrainy, gdzie sytuacja jest obecnie najbardziej dramatyczna. Tak więc z Myślenic wysyłamy żywność do Tarnopola na Ukrainę, a stamtąd Ukraińcy biorą mniejsze transporty, żeby dostarczyć ludziom żywność tam, gdzie te rzeczy są najbardziej potrzebne. Nasze wsparcie zależy od hojności ludzi i pomocy licznych wolontariuszy, z którymi współpracujemy.

Środki, które otrzymujemy przeznaczamy na:

  1. pomoc żywnościowa najbardziej potrzebna obecnie na Ukrainie – to jest najważniejsza potrzeba
  2. rodziny, które przyjęły Ukraińców do swoich domów
  3. wsparcie Ukraińców w Myślenicach i okolicach
  4. potrzebujących, niepełnosprawnych, bezdomnych w Myślenicach.

Dane do przelewu:

Parafialny Zespół Caritas BETANIA przy Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach

Adres: 32-400 Myślenice, ul. Królowej Jadwigi 5

Nr konta: PL 96 8619 0006 0020 0800 0563 0004

Swift POLUPLPR

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Oddział w Myślenicach

Tytuł przelewu: Na działalność charytatywną parafii (lub Pomoc Ukrainie)

Dziękujemy za wszelkie wsparcie