Wszystkich Parafian zapraszamy do udziału w Triduum Paschalnym. Niech te dni przeżywania Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, umocnią naszą wiarę w Syna Bożego i pogłębią duchową więź z Nim.

Wasi Duszpasterze

Przygotujmy nasze serca przez pokutę i pojednanie z Bogiem i ludźmi na dobre przeżycie świętych dni Wielkiego Tygodnia i spotkanie ze Zmartwychwstałym. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi.

Dyżur w konfesjonałach:

 • Wlk. Poniedziałek i Wlk. Wtorek: g. 6:00 – 10:00, g. 16:00 – 18:00
 • Wlk. Środa: Spowiedź Wielkanocna:
  • g. 8:00 – g.12:00 /przerwa g.10:00 – g.10:30/
  • g.14:00 – g.18:00 /przerwa g.16:00 – g.16:30/
 • Wielki Czwartek i Wielki Piątek: g. 6:30 – g.17:00; g. 20:30 – 24:00
 • Wielka Sobota: g. 6:30 – g.12:00
 • W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna czynna tylko w poniedziałek i wtorek

W I E L K I  C Z W A R T E K  18 kwietnia

 • Pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.
 • g.18:00 Msza Wieczorna Wieczerzy Pańskiej
 • Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do g.24:00:
  • g.20:00 Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
  • g.21:00 Rodzice
  • g.22:00 „Z Chrystusem w ciemnicy” – prowadzi kapłan
  • g.23:00 Młodzież – prowadzi Młodzież ONŻ

W I E L K I  P I Ą T E K  19 kwietnia

 • Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu
 • Adoracja w ciemnicy od g. 6:00
  • g. 6:00 Liturgiczna Służba Ołtarza
  • g. 7:00 Róże Różańcowe (męskie i żeńskie)
  • g. 9:00 klasy 3 gimnazjum i klasy 7 i 8 szkoły podst.
  • g.11:00 klasy 4, 5 i 6 szkoły podst.
  • g.13:00 klasy 1, 2 i 3 szkoły podst.
  • g.15:00 Droga Krzyżowa i rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia
  • g.18:00 Liturgia Męki Pańskiej: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunia Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego
 • Adoracja trwać będzie przez całą noc i przez Wielką Sobotę, do Wigilii Paschalnej:
 • Śpiewamy trzy części Gorzkich Żali
  • g.21.00 Chór Parafialny
  • g.22.00 Droga Krzyżowa
  • g.23.00 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
 • W Dniu Męki i Śmierci Jezusa postarajmy się wszyscy odprawić Drogę Krzyżową, lub wziąć udział w tych, które proponujemy. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W I E L K A  S O B O T A  20 kwietnia

 • Adoracja w Grobie Pańskim:
  • g. 1.00 ul. Kazimierza Wielkiego, Niepodległości, Sienkiewicza, oś. 1000 –lecia bl.: 1, 2, 3, 4, ul. Batorego, Bema, Jordana, Asnyka, Ogrodowa, Bergela, Rzemieślnicza, Maczka, Piłsudskiego, Łokietka, Orzeszkowej, Żwirki i Wigury, Konopnickiej, Galla Anonima, Daszyńskiego, Orkana, Reymonta, Szpitalna, Sobieskiego, Armii Krajowej, Partyzantów, Tetmajera, Kasprowicza, Kniaziewicza, Kraszewskiego i Mickiewicza, Jana Dunina – Brzezińskiego 6, 7, 8, 10.
  • g. 2.00 ul. Średniawskiego, Sikorskiego, Wybickiego, oś. 1000 – lecia blok: 13, 14, 15, 16, 17, ul. Drogowców, Jagiellońska, Senatorska, Poniatowskiego, Przemysłowa, Okulickiego, Asnyka, Traugutta, Fijałkowskiego, Klakurki, Kościuszki, Długosza, Żeromskiego.
  • g. 3.00 ul. 3 – go Maja, Pardyaka, Dąbrowskiego, oś. 1000 – lecia blok: 9, 10, 11, 12, ul. Broniewskiego, Matejki, Rynek, Reja, Solskiego, Słoneczna, Piastów, Tarnówka, Kilińskiego, Kopernika, Świętej Królowej Jadwigi.
  • g. 4.00 ul. Ujejskiego, Słowackiego, oś. 1000 – lecia blok: 5, 6, 7, 8, Gałczyńskiego, Joselewicza.
  • g. 5.00 Klub Inteligencji Katolickiej
  • g. 6.00 – g.18.00 adoracja indywidualna
 • Poświęcenie pokarmów przy kościele parafialnym: g. 9:00 – g.15:00 co pół godziny
 • Po poświęceniu pokarmów zachęcamy do adoracji Pana Jezusa w Bożym Grobie i oddania czci Krzyżowi Świętemu przez ucałowanie.
 • Wolontariusze Caritas „ Betania” będą zbierać poświęconą żywność dla rodzin w potrzebie.
 • g.20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej: poświęcenie ognia i paschału, Orędzie Paschalne, czytanie Słowa Bożego, poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
 • MSZA ŚWIĘTA I PROCESJA REZUREKCYJNA / przynosimy świece./

W I E L K A  N I E D Z I E L A  21 kwietnia:

 • Msze Święte w kościele: g. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, g.18.00
 • w kościółku: g. 7.30, 10.00, 14.15

P O N I E D Z I A Ł E K  W I E L K A N O C N Y  22 kwietnia:

 • Msze Święte w kościele: g. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 /chrzcielna/, g.18.00
 • w kościółku: g. 7.30, 10.00, 14.15

NOWENNĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ODPRAWIAMY OD WIELKIEGO PIĄTKU DO NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 15 MINUT PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ WIECZORNĄ.