• Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o g.17:00.
 • Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej. Wielkanocny Konkurs Palm odbędzie się na myślenickim Rynku około g.12:00.
 • Z intencji mszalnych:
  • Czwartek: o g.18:00 dziękczynna za dar Eucharystii i Kapłaństwa
  • Niedziela: o g. 9:30 dziękczynna za dar Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej
   i z prośbą o Jej opiekę – od Mieszkańców ul. Słowackiego bl. nr 21
 • Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w czasie którego będziemy przeżywać najważniejsze tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przygotujmy nasze serca przez pokutę i pojednanie z Bogiem i ludźmi na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi.
 • Dyżur w konfesjonałach będzie w następujących godzinach:
  • Wlk. Poniedziałek i Wlk. Wtorek: g. 6:00 – 10:00, g. 16:00 – 18:00
  • Wlk. Środa: Spowiedź Wielkanocna:
   • g. 8:00 – g.12:00 /przerwa g.10:00 – g.10:30/
   • g.14:00 – g.18:00 /przerwa g.16:00 – g.16:30/
  • Wielki Czwartek i Wielki Piątek: g. 6:30 – g.17:00; g. 20:30 – 24:00
  • Wielka Sobota: g. 6:30 – g.12:00
 • Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną przed Wielkanocą w Wielki Poniedziałek od g.10.00. Zapisujemy ich w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
 • W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna czynna tylko w poniedziałek i wtorek.
 • Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do Nieszporów w Wielką Niedzielę obchodzimy w Kościele Święte Triduum Paschalne. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w liturgii tych najświętszych dni roku.
 • W I E L K I  C Z W A R T E K  obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.
  • Wyjazd ministrantów, lektorów i oazowiczów na Msze Świętą Krzyżma do Sanktuarium w Łagiewnikach o g. 7:50 z Placu Kilińskiego.
  • O g.18:00 rozpoczniemy Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej. Po niej
   przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do g.24:00:

   • g.20:00 Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
   • g.21:00 Rodzice
   • g.22:00 „Z Chrystusem w ciemnicy” – prowadzi kapłan
   • g.23:00 Młodzież – prowadzi Młodzież Oazowa
 • W I E L K I  P I Ą T E K  to dzień męki i śmierci Pana Jezusa na Krzyżu
  • Adoracja w ciemnicy od g. 6:00:
   • g. 6:00 Liturgiczna Służba Ołtarza
   • g. 7:00 Róże Różańcowe (męskie i żeńskie)
   • g. 9:00 klasy 3 gimnazjum i klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
   • g.11:00 klasy 4, 5 i 6 szkoły podst.
   • g.13:00 klasy 1, 2 i 3 szkoły podst.
   • g.15:00 Droga Krzyżowa i rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia
  • W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii. Zaprasza wszystkich wiernych do udziału w Liturgii Męki Pańskiej o g. 18:00: składa się ona z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie adoracja trwać będzie przez całą noc i Wlk. Sobotę, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
  • Adorację rozpoczniemy odśpiewaniem trzech części Gorzkich Żali. Następnie:
   • g.21.00 Chór Parafialny
   • g.22.00 Droga Krzyżowa
   • g.23.00 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
  • Postarajmy się w tym dniu odprawić Drogę Krzyżową, lub wziąć udział w tych, które proponujemy. Obowiązuje post ścisły /między 18 a 60 r./ i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych /po ukończeniu 14 r./
  • Dalszy porządek adoracji nocnej z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę według ulic, jest wywieszony w gablotkach i dostępny na stronie internetowej parafii. Adoracje wspólnotowe kończy o g. 5:00 Klub Inteligencji Katolickiej, od g. 6:00 do g.19:30 w Wielką Sobotę adoracja indywidualna.
 • W I E L K A  S O B O T A  – Wigilia Paschalna
  • Poświęcenie pokarmów przy kościele od g. 9:00 do g.15:00 co pół godziny.
  • Po poświęceniu pokarmów zachęcamy do adoracji Pana Jezusa w Bożym Grobie i oddania czci Krzyżowi Świętemu przez ucałowanie.
  • Wolontariusze Caritas „Betania” będą zbierać poświęconą żywność dla rodzin w potrzebie.
  • O g.20:00 rozpoczniemy Wigilię Paschalną najważniejszą liturgię roku kościelnego. Będziemy celebrować Paschę Pana – Jego przejścia ze śmierci do życia, zwycięstwo nad grzechem i szatanem, Jego zmartwychwstanie. Przy ołtarzu polowym poświęcimy ogień i paschał, w kościele wysłuchamy Orędzia Paschalnego, słowa Bożego, po poświęceniu wody odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Całość zwieńczy uroczysta Eucharystia i procesja rezurekcyjna, podczas której obwieścimy światu, że Jezus zmartwychwstał i żyje. Na tę liturgię prosimy o przyniesienie świec.
 • W czasie nabożeństw wieczornych na Triduum Paschalnym chór jest dostępny tylko dla grup muzycznych.
 • Wydrukowany Program Wielkiego Tygodnia jest w gablotkach. Można go także zabrać ze stolików, które są przy wszystkich drzwiach wyjściowych z kościoła. Są tam również do wzięcia bezpłatne książeczki poświęcone objawieniom Pana Jezusa Miłosiernego Siostrze Faustynie i kultowi Bożego Miłosierdzia. Nowennę do Miłosierdzia Bożego, którą polecał Pan Jezus, będziemy odprawiać od Wielkiego Piątku do Niedzieli Bożego Miłosierdzia 15 minut przed Mszą Świętą wieczorną.
 • Msza Święta śpiewana w rycie trydenckim zostanie odprawiona w Poniedziałek Wielkanocny o g.11.30 w kościółku św. Jakuba.
 • Dzisiaj po Mszach Świętych o g. 8.00, g. 9.30, g.11.00 odbywa się kiermasz palm i ozdób wielkanocnych przygotowanych przez uczniów i nauczycieli z Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach. Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz misji. Zapraszamy i dziękujemy za wsparcie.
 • Baranki wielkanocne i paschaliki przygotowane przez Caritas Diecezjalną można nabyć w sklepie KIKu oraz dzisiaj przed kościołem pod namiotem Betanii. Nabywając je pomagamy ludziom starszym i chorym.
 • Prace wokół obejścia kościoła i jego podświetlenia powoli dobiegają końca, będą nadal trwały prace przy murach okalających plac kościelny. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy czując odpowiedzialność za parafię, wspierają modlitwą i ofiarą te prace.
 • Klub Inteligencji Katolickiej organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej. Zapisy w sklepiku KIKu.
 • Polecamy prasę katolicką. W „Gościu Niedzielnym” znajdziemy doskonałe wyjaśnienie liturgii Triduum Paschalnego. Jest też „Źródło”.
 • Życzymy wszystkim, by Wielki Tydzień był czasem głębokich przeżyć religijnych, umocnienia wiary i ożywienia miłości do Boga i ludzi.
 • W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności: śp. Stanisławę Ulmaniec, śp. Irenę Wylegała, śp. Mariana Majdę, śp. Eugeniusza Koniecznego. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie.