Drodzy Parafianie i Goście!

Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!
Ten fakt zmienił historię świata,
otworzył przed człowiekiem perspektywę nieba.

Życzymy Wam wiary, która pozwoli spotkać
Zmartwychwstałego Jezusa,
nadziei, która ukaże nowe możliwości,
miłości, która napełni serce i otworzy je na Boga i drugiego człowieka.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Wasi Duszpasterze