myslenice-kik

Klub   Inteligencji   Katolickiej   w   Myślenicach

zaprasza na prelekcję:

Kilka myśli wokół adhortacji „Amoris laetitia”

(Radość Miłości ) Ojca Świętego Franciszka,

którą wygłosi Ks. dr Marek Kościelniak

w siedzibie KIK-u, ul. Ks. Piotra Skargi 4 po Mszy Św. o godz. 18.00

26 czerwca 2018/wtorek/