• Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej Ks. Zdzisława Balona, który zgodnie z decyzją ks. abp. Marka Jędraszewskiego z dniem 1 lipca 2018 został mianowany proboszczem parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. Jego osobę pragniemy zawierzyć patronce naszej świątyni, Najświętszej Maryi Pannie, upraszając dla Niego wszelkie potrzebne łaski do pełnienia kapłańskiej służby pośród nas.
 • Zmianka żywego różańca po Mszy św. o g. 14:00.
 • Dziś zbiórka przed kościołem na leczenie ciężko chorego trzymiesięcznego Stasia Wincenciaka z Myślenic, który cierpi na neuroblastomę. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.
 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Możliwość spowiedzi w tygodniu w czasie Mszy św., popołudniu od g. 17:00, w czwartek od g. 16:00 – 18:00, piątek od g. 15:00 – 18:00, z przerwą od g. 16:30 – 17:00.
  • Msza św. w pierwszy piątek dla dzieci o g. 16:00.
  • Po Mszy św. zmianka różańcowa dla czwartoklasistów.
 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od g. 9:00. Prosimy o ich zgłaszanie w zakrystii, bądź kancelarii parafialnej.
 • Msza św. śpiewana w rycie przedsoborowym w przyszłą niedzielę g. 11:30 w Kościółku św. Jakuba na Stradomiu.
 • Z kalendarium życia Kościoła
  • Wtorek– święto św. Tomasza Apostoła
  • Środa – rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie
  • Piątek – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
 • Z intencji mszalnych
  • Środa – 18:00 O trwałość i świętość małżeństw oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinach. Modlitwę poprzedzi adoracja od g. 17:00. Różaniec w tej intencji po Mszy św. o g. 8:00.
  • Czwartek – 18:00 O bł. Boże dla Dobroczyńców i Wolontariuszy PZC Betania.
  • Sobota
   • 8:00 – Wynagradzająca Bogu za grzechy świata przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
   • 18:00 W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Myślenickiej.
 • Z urzędu
  • Burmistrz MiG Myślenice informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod nazwą Śródmieście – Bukówka. Wyłożenie odbywa się w dniach od 25 czerwca do 16 lipca w Urzędzie MiG Myślenice, budynek C. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami przeprowadzona zostanie 4 lipca w Urzędzie MiG Myślenice o g. 12:00.
 • Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy obfitości Bożych darów w nadchodzącym tygodniu pracy i wakacyjnego odpoczynku.