W związku z zapowiedziami medialnymi dot. zmiany godzin lekcji religii zachęcamy rodziców, świadomych tego, jakie dobro dzieje się na katechezie szkolnej, do modlitwy i świadectwa oraz do pisania do Ministerstwa Edukacji Narodowej w obronie lekcji religii, powołując się na ich konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami własnego sumienia. MEN informuje: https://www.gov.pl/web/edukacja, że oddało do konsultacji społecznych nowelizację rozporządzenia o ocenianiu, których celem jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen. Zachęcam do podpisania petycji, w której można wyrazić sprzeciw wobec tych działań: https://www.petycjeonline.com/. Zachęcamy, aby osobiście zwracać się do MEN-u – drogą mailową: kancelaria@men.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25,  00-918 Warszawa. Szczegóły na stronie naszej Parafii.