W dniach od 1 do 8 maja, wraz z parafią pw. Św. Brata Alberta, zapraszamy na nabożeństwa majowe wokół kapliczki przy ul. 3 Maja 78 w Myślenicach. Postument z wizerunkiem Pani Myślenickiej i św. Florianem stoi na miejscu domu Marcina Grabyszy, który w 1633 roku przywiózł Wizerunek Matki Bożej z podkrakowskich Łagiewnik do sąsiadującej z Myślenicami Górnej Wsi.

To właśnie w tym domu Maryja odcisnęła pierwsze ślady: Marcin Grabysza odzyskał słabnący wzrok, na Obrazie zaczęły pojawiać się wonne krople, a oczy Maryi szkliły się łzami. Na pamiątkę tych wydarzeń dziejących się w pierwszych ośmiu dniach maja blisko 400 lat temu, spotkajmy się przy kapliczce, aby wspólnie podziękować Matce Bożej za Jej obecność i prosić o potrzebne łaski. Majówka będzie połączona z krótkim słowem ks. Michała Pieli SDS. 1-8 maja, godz. 19:30, kapliczka przy ul. 3 Maja 78 (przed osiedlową kotłownią)

kapliczka