W roku szkolnym 2018/2019 sakrament bierzmowania młodzież przyjmie w następujących terminach:

  • Klasy VIII przyjmą sakrament w dniu 20 maja 2019
  • Klasy III gimnazjum przyjmą sakrament w dniu 23 maja

Bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania obejmuje spotkania wspólne w kościele (konferencje, adoracje, celebracje), spotkania w małych grupach prowadzone przez animatorów działających w grupach parafialnych oraz zaangażowanie młodzieży w akcje przyparafialne. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z duszpasterzami (klasy VIII – ks. Marcin, klasy III gimnazjum – ks. Jarosław).

KLASY VII spotykają się raz w miesiącu na wspólnych konferencjach prowadzonych przez ks. Krzysztofa.

KLASY VI: Rozpoczęcie przygotowań w drugim semestrze (od marca 2019 r.). Przed wakacjami planowane są trzy spotkania.