Rozpoczęliśmy adwent – czas szczególnego przygotowania na spotkanie z Panem. Jedną z form zatrzymania się, refleksji i pracy nad swoim duchem są w Kościele roraty, czyli Msze Święte ku czci Najświętszej Maryi Panny.

W naszym sanktuarium roraty odbywać się będą w następującym porządku:

  • dla dorosłych codziennie od poniedziałku do soboty o 6:15 (godzinki o 5:45), poprowadzą je ks. Proboszcz i ks. Krzysztof
  • dla dzieci od poniedziałku do piątku o 18:00, a w soboty o 8:00, poprowadzą je ks. Jarosław i ks. Marcin. Wyjątkiem jest pierwszy piątek, kiedy msza święta dla dzieci będzie o 16:00.

Tegoroczne roraty przeżyjemy pod hasłem “Chwyćmy się śladów Maryi”, w duchu naszego roku jubileuszowego. Dzieci zachęcamy do przynoszenia lampionów i serc z dobrymi uczynkami, które ozdobią na święta choinki w naszym kościele. Przygotowane zostały specjalne plansze do zbierania naklejek, pomagające w utrwaleniu treści tegorocznych kazań.