• W środę 5 sierpnia o godzinie 18:00 przy Kapliczce Matki Bożej Śnieżnej Na Studzience odbędzie się coroczna Msza Święta odpustowa. Niedawno zakończył się remont pochodzącej  z XVIII w kapliczki, która została zbudowana na miejscu źródła, z którego woda uważana była za uzdrawiającą.

– Przy tej kapliczce wierni gromadzili się na nabożeństwach, szczególnie w maju, przychodzili również  po wodę, wierząc w jej uzdrawiającą moc. Tutaj była sprawowana Msza Święta 5 sierpnia we wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej. Kapliczka wymagała gruntownego remontu konserwatorskiego, który kosztował około 200 tysięcy złotych – czytamy na stronie internetowej Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

Prace remontowo-konserwatorskie przeprowadziła firma DB Renowacje Sp. z o.o. z Krakowa, a inwestorem była Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach, która na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości prawie 100 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt, w ramach którego zrealizowano zamówienia pn. „Prace remontowo – konserwatorskie kapliczki p.w. Matki Bożej Śnieżnej “Na Studzience” w Myślenicach pełniącej funkcje kultu i tradycji” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Kapliczka Matki Bożej Śnieżnej Na Studzience jest jedną z popularniejszych kaplic na terenie Myślenic. Kapliczka Na Studzience znajduje się na wschodnim zboczu Plebańskiej Góry, około 100 metrów powyżej ulicy Daszyńskiego przy źródle, którego wody niegdyś uznawano za uzdrawiające. Właśnie z tego powodu w XVIII wieku wybudowano w pobliżu źródła kaplicę Matki Bożej Śnieżnej. Pod koniec XIX wieku (1892 r.) woda ze źródła posłużyła pierwszemu miejskiemu wodociągowi. Stąd drewnianymi rurami wodę doprowadzono do studni Tereska w Rynku. Kapliczka Matki Bożej Śnieżnej wzniesiona została w stylu późnobarokowym, natomiast w jej wnętrzu uwagę przykuwają polichromie (malowidła ścienne) przedstawiające przeniesienie cudownego obrazu Matki Bożej Myślenickiej z domu Zofii i Marcina Grabyszów do kościoła oraz uleczenie w tymże źródle, a także portrety mieszczan i dobrodziejów tej kapliczki. Polichromie wykonane zostały na początku XIX wieku przez Sebastiana Stolarskiego, który jest autorem malowideł również w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej.

W galerii przedstawiamy zdjęcia z podpisania umowy z firmą DB Renowacje, a także zdjęcia Kapliczki przed remontem oraz po wykonaniu robót renowacyjno-konserwatorskich.