6:30 – 10:00; 15:00 -18:30 Półgodzinne przerwy w spowiedzi od 8:00, od  16:30

6:30 – 12:00; 14:00 – 17:00 Półgodzinne przerwy w spowiedzi od 8:00,   od 10:00,  od 15:30

6:30 – 12:00 Półgodzinna przerwa w spowiedzi: od 8:00,   od 10:00

W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna czynna  będzie tylko
w poniedziałek i  wtorek  od 8:30 do 10:00.

Zmiana czasu z zimowego na letni z  Wlk. Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania.