Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dniem 6 czerwca 2020 r. przywraca w Archidiecezji Krakowskiej możliwość organizowania katechez dla narzeczonych w trybie stacjonarnym, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe w związku ze stanem epidemii.

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w katechezach stacjonarnych lub też odczuwają obawę przed zarażeniem, utrzymana zostaje forma katechez online organizowanych przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie. Od 22. czerwca 2020 r. zostaje wznowiona praca poradni życia rodzinnego, do których będą obowiązywały zapisy internetowe poprzez stronę Fundacji Towarzyszenia Rodzinie (ftrodzinie.pl). Zapisy rozpoczną się po 17. czerwca 2020 r.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim kapłanom, doradcom życia rodzinnego, środowisku psychologów i terapeutów związanych z Fundacją Towarzyszenia Rodzinie, za podejmowanie w czasie trwania pandemii różnych inicjatyw związanych z towarzyszeniem narzeczonym, małżonkom i rodzinom naszej archidiecezji.

Ks. dr Paweł Gałuszka
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Osoby przygotowujące się do zawarcia małżeństwa informujemy, że od lipca  będą  organizowane katechezy  dla narzeczonych w trybie stacjonarnym w drugie i trzecie soboty miesiąca, w Domu Parafialnym przy ul.  3 Maja 1a