W dniach od 7 do 9 grudnia b.r. odbyły się w naszym Sanktuarium i w kościele Świętego Jakuba na Stradomiu rekolekcje adwentowe. Głównym punktem każdego dnia rekolekcji była Msza Święta sprawowana w klasycznym rycie rzymskim, zwana także Mszą Świętą Trydencką, po niej nauka rekolekcyjna , a w sobotę i niedzielę dodatkowo różaniec przed Mszą.

5Rekolekcje wygłosił ksiądz Włodzimierz Małota CM , rodak z naszej parafii, wieloletni misjonarz w Papui Nowej Gwinei i Hondurasie, a obecnie rekolekcjonista w grupie misyjno-rekolekcyjnej Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Do zorganizowania rekolekcji przyczyniła się Grupa Tradycji Katolickiej działająca od dwóch lat przy myślenickim KIK-u, za wielką przychylnością i pozwoleniem Księdza Kanonika Zdzisława Balona, proboszcza naszej Parafii i opiekuna Grupy.

Tematem rekolekcji była Tajemnica Wcielenia i miejsce Matki Bożej w niej oraz tajemnica małżeństwa.

Rekolekcje adwentowe w takiej formie były w naszej Parafii po raz pierwszy, ale po zebraniu wielu opinii od uczestników żywimy nadzieję , że staną się one tradycją w Parafii. Podejmujemy nieustanną modlitwę w intencji kapłanów , aby poczuli potrzebę nauczenia się sprawowania Mszy Świętej Trydenckiej, tej samej, na której wychowały się rzesze wielkich świętych i wiele, wiele pokoleń naszych dziadków i przodków. To właśnie z uwagi na celebracje w tym rycie, starsze kościoły miały nawy boczne , boczne ołtarze i kaplice , aby każdy kapłan mógł sprawować Najświętszą Ofiarę sam.

Poniżej kilka wypowiedzi uczestników rekolekcji, które oddają przeżycia i przemyślenia po rekolekcjach:

Serdeczne Bóg zapłać za możliwość uczestnictwa w Mszach Świętych w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego oraz Rekolekcjach głoszonych przez ks. Włodzimierza Małotę w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej oraz kościele św. Jakuba Apostoła. Było to niezwykłe i budujące doświadczenie usłyszeć w tym wyjątkowym okresie Adwentu piękną katolicką naukę. Do liturgii sprawowanej w tej formie jesteśmy tak mocno przywiązani, że co niedzielę dojeżdżamy kilkadziesiąt a nawet ponad 100 kilometrów, aby móc w Mszy Świętej Trydenckiej uczestniczyć (Jamna, Nowy Targ, Kraków). Do Myślenic także przyjechaliśmy specjalnie na te Rekolekcje.

Anna i Grzegorz ze Szczawnicy

Rekolekcje były niezwykłym doświadczeniem. Służenie do Mszy w NFRR jest czymś wspaniałym. Można byś tak blisko ołtarza, jak to tylko możliwe. Dzięki temu można jeszcze lepiej zrozumieć i przeżyć Mszę Świętą. Każdemu, kto tylko może, polecam włączenie się w służbę do Mszy św. trydenckiej. Poza tym, nauki ks. Włodzimierza dawały wiele do myślenia i pozwalały na nowo przemyśleć swoją wiarę. Z pewnością, jeśli jeszcze będzie taka okazja, wezmę udział w podobnych rekolekcjach.

Łukasz, ministrant ceremoniarz, Kraków
“Mamo… Łzy stanęły mi w oczach, gdy procesja wkroczyła po rycersku do wnętrza kościoła, gdy uroczystą ciszę przecięło kapłańskie wezwanie: “Asperges me!” by z piersi wiernych wydobyć potężne, przejmujące: “Domine hyssopo et mundabor!”; zdało mi się, że nagle wstecz upływają lata, dziesiątki, setki lat i obejmuje je ta modlitwa, wspólna, łącząca nas z pokoleniami naszych antenatów, prawdziwie godna i prawdziwie święta. Jakoż inaczej? Inaczej nie może to być! Oto jedyna przyszłość Kościoła.”
Deus vult!

Córka Anny

My razem z kapłanem zwróceni w stronę krzyża i Tabernakulum, od  początku z Nim, przez Chrzest Święty, poprzez postawę klęczącą przed Nim i adorującą jego Najświętsze Ciało, aż do zjednoczenia w Komunii Świętej, z należytą czcią Mu należną. Chcemy przeżywać jak najpiękniej, najpobożniej jak tylko umiemy, tę właśnie formę liturgii, jak nasi pobożni dziadkowie i pradziadkowie, z różańcem w dłoni, ze śpiewem Kyrie eleison, Christe eleison Panie – dlatego tu jesteśmy całą rodziną. I mamy mocne postanowienie : uczyć się języka kościoła – łaciny.

Rodzina z Myślenic

Pierwszy raz w życiu ogarnęło mnie poczucie, że Chwała Boża ogarnia nas aż po sufit tego pięknego Kościółka, pomagało mi także przeświadczenie, że razem z nami modli się wiele Świętych, już Zbawionych pochowanych na cmentarzu tuż wokół kościoła, to jest wielka siła modlitwy. Dodatkowo zawsze modlę się podczas Mszy Św. za dusze w czyśćcu cierpiące, to też ogromna pomoc dla nich i siła ich pomocy dla nas. Jestem zbudowana nauką rekolekcyjną jaką wygłosił ks. Włodzimierz o małżeństwie, gdyż w tym temacie działam od wielu lat, pomagam rodzinom zagrożonym rozbiciem. Dzisiaj słowo niewiele znaczy we współczesnym świecie, stąd tak bardzo ważne było dla mnie przypomnienie o sensie i celu małżeństwa , słowa danego na zawsze. Byłam przejęta każdym gestem podczas liturgii, bo każdy coś znaczył, język łaciński przypomniał po raz kolejny o powszechności kościoła, a materiały przygotowane dla wiernych i  miniśpiewniki z tradycyjnymi słowami pieśni dopełniły mojej radości uczestnictwa w tych rekolekcjach. Uważam , że jeśli ma się odrodzić wiara i pobożność w Polsce, a potem i w świecie, to właśnie przez tak sprawowaną Mszę Św. w klasycznym rycie rzymskim. Słowa ogromnego podziękowania dla Ks. Proboszcza parafii za umożliwienie Grupie Tradycji Katolickiej z Myślenic zorganizowania takich rekolekcji a samym przedstawicielom tej grupy za perfekcyjne przygotowanie wszystkich szczegółów.

Pani Zofia z Zębu

I na koniec fragment z nauki rekolekcyjnej z dnia 8 grudnia 2018 roku, wygłoszonej w Kaplicy Matki Bożej Pani Myślenickiej, a równocześnie fragment z kazania na uroczyste wniesienie Wizerunku do kościoła w dniu 2 lipca 1633 roku.

“Będą czarci psi piekelni przeciw temu szczekać,
będą wilcy przeklęci, heretycy wyć, i z tego się urągać,
w śmiech i żarty językami bluźnierskimi cześć tej Panny obracać.

Wy jednak brońcie mężnie chwały i nabożeństwa Jej,
bardziej i bardziej Najświętszą Pannę miłując,
i niższy pokłon Jej oddając,
za nieprzyjacioły się modląc,
aby im Bóg dał opamiętanie.

Święty przykład Jej płaczu
bierzmy za naukę i napomnienie do pokuty.
Niech między nami takich najwięcej będzie,
co by z Najświętszą Panną płakali,
aby w sobie i drugim wesele prawdziwe zjednali”.

+ + +

Adam Makowski SI, dnia 2 lipca 1633 roku

Kazanie na uroczyste wniesienie do kościoła
Obrazu Matki Bożej Myślenickiej Pani,
po kanonicznym badaniu cudu z maja 1633 roku.
[Ks. Michał Piela SDS]
[“Historia Parafii p.w. Narodzenia NMP w Myślenicach”]