W związku z obowiązkiem noszenia maseczek z powodu pandemii COVID-19, Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej wyszło z inicjatywą rozdysponowania koszulek ŚDM po różnych miejscach naszej archidiecezji, aby chętne osoby mogły wykorzystać je do uszycia sobie maseczek na czas pandemii. Dotarły one również do Myślenic.

Ks. Tomasz Białoń zaapelował do wspólnot naszej parafii, aby włączyły się we wspólną akcję szycia maseczek dla ludzi bezdomnych potrzebujących, dla tych, którzy nie mają maseczek, nie mają możliwości prania ich i odkażania, a także dla naszego Szpitala. Na apel z entuzjazmem odpowiedziały dwie wspólnoty:

1. Parafialny Zespół Caritas „Betania”

2. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „NAZARET”

Prace przy szyciu maseczek rozpoczęliśmy 20 kwietnia w Domu Katolickim
na I piętrze, gdzie urządziliśmy pracownię zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa dla obecnie panujących warunków pandemii.

Do pracy zgłosiło się 38 osób. Pracowali zmiennie, część na miejscu, część w domach. Zaangażowały się osoby w różnym wieku – od 18 lat aż do 86. 

Jedni kroili koszulki na prostokąty, inni prasowali, jeszcze inni szyli. Maszyny do szycia i nici udostępniło kilka osób: 3 osoby przyniosły maszyny, na których szyliśmy na miejscu w Domu Katolickim, 4 codziennie woziły swoje maszyny i szyły maseczki na miejscu i w swoich domach, a kilka osób szyło, prasowało i pakowało do woreczków w swoich domach, gdzie dostarczano im materiały, a następnie odbierano gotowe maseczki.

Praca zespołowa była bardzo budującym doświadczeniem. Powstawały różne pomysły, jak usprawnić pracę, aby w miarę szybko wykonać jak najwięcej maseczek. Według przewidywań z 300 koszulek powinniśmy uszyć 1500 maseczek (5 maseczek z jednej koszulki). Dzięki doświadczeniu fachowych pań krawcowych udało się maksymalnie wykorzystać posiadany materiał, dzięki czemu uszyto już 1700 maseczek, a około 500 jest jeszcze w trakcie produkcji.

Te maseczki są naszym wyrazem miłości do bliźnich i radością pomocy drugiemu człowiekowi.

Osoby potrzebujące mogą zgłaszać się po maseczki w budynku Betanii od poniedziałku do piątku w godzinach wydawania posiłków dla biednych i bezdomnych od 10.00 do 12:00.