Komunia Święta Duchowa –  jak ją przyjmować?

Czym jest Komunia Duchowa?

Komunia duchowa nie jest umiejętnością, którą się posiada w jakimś doskonalszym stopniu od pierwszego jej przeżycia. Z czasem jednak, gdy człowiek z wiarą i miłością zaprasza Jezusa do swego serca, doświadczenie zjednoczenia z Nim jest coraz większe. Komunia duchowa staje się skarbem, który człowiek coraz bardziej odkrywa – pisze ks. dr Stanisław Szczepaniec.

Słowo „komunia” pochodzi od łacińskiego słowa „communio”, które oznacza jedność. Celem przyjmowani Komunii Świętej, czyli Ciała i Krwi Chrystusa, jest osiągniecie komunii, czy jedności z Bogiem, ale także między chrześcijanami. 

Komunię może przyjmować w sakramencie Komunii, czyli pod postaciami Chleba i Wina podczas Eucharystii, ale także poza Eucharystią, na sposób duchowy.  

Kto może przyjąć Komunię? 

Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą sakramentalną w danym dniu. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia. W końcu celem życia chrześcijańskiej jest życie w nieustannej komunii z Bogiem. Dobrze byłoby być w stanie łaski uświęcającej.

Komunia Duchowa dla osób w związkach niesakramentalnych? 

W 1994 r. Kongregacja wskazała także na możliwość korzystania z Komunii duchowej przez wiernych żyjących na sposób małżeński z osobą, z którą nie są złączeni prawowitym małżeństwem.

(Kongregacja Nauki Wiary, Annus Internationalis Familiae, 6). 

Jak  przyjmować Komunię Duchową?

1.     Obudzić w sobie akt wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. 

2.     Wzbudzić akt miłości do Niego – „kocham Cię Jezu i chcę być z Tobą”.

3.     Wyrazić akt pragnienia przyjęcia Pana Jezusa i spotkania się z Nim.

4.     Pozostać chwilę na modlitwie dziękczynnej.

Kiedy Przyjmować Komunię Duchową.

Najlepiej w czasie Mszy, bo ona jest najlepszym przygotowaniem do niej i warunkuje dobre jej przeżycie.

Można również poza Mszą Świętą, ale wtedy trzeba stworzyć sobie dobre  warunki do jej przeżycia: chwila ciszy i samotności, właściwa postawa.

Akt Żalu Doskonałego.

Kiedy?

Istnieje niemożność przystąpienia do spowiedzi i uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego.

Jak?

1.     Własnymi słowami wyrażam żal za swoje grzech z miłości do Boga, nie z leku, nie z doraźnej korzyści.

2.     Szczerze proszę o przebaczenie grzechów.

3.     Postanawiam stanowczo, że przystąpię do spowiedzi, kiedy tylko będzie to możliwe

Nie może to być akt powierzchowny, lecz właściwie przygotowany i przeżyty.

Poprzez taki akt żalu doskonałego zyskujemy odpuszczenie grzechów , również ciężkich.