Parafia Narodzenia NMP w Myślenicach

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej po raz pierwszy zorganizowany został z inicjatywy KIK-u w 1987 r. Od roku 1995 organizowany jest corocznie w październiku. Zamysłem pomysłodawców było powiązanie Tygodnia z Dniem Papieskim, gdyż postać i myśl Świętego Jana Pawła II stanowi nie tylko inspirację, ale także bodziec do prezentowania i promowania kultury mającej źródło w chrześcijaństwie.

Program tworzony jest wokół myśli przewodniej przez różne środowiska miasta i gminy Myślenice.

2016 XXIII. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36)

2015 – XXII. Rodzina Bogiem silna (św. Jan Paweł II, Nowy Targ 1979)

2014 – XXI. Nie lękajcie się być świętymi. (św. Jan Paweł II, homilia w Starym Sączu, 1999)

2013 – XX. Panie, przymnóż nam wiary. (Łk. 17,5)

2012 – XIX. Rodzina jest drogą Kościoła. (Bł. Jan Paweł II, List do Rodzin, 1994)

2011 – XVIII. Panie, naucz nas modlić się… (Łk. 11,1)

2010 – XVII. Zło dobrem zwyciężaj. (św. Paweł, List do Rzymian 12,21)

2009 –XVI. Bo wiem, komu zawierzyłem. (św. Paweł, II List do Tymoteusza, 1,12)

2008 – XV. Ku wolności wyswobodził was Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na
nowo pod jarzmo niewoli. (Św. Paweł List do Galatów, 5,1)

2007 – XIV. Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. (słowa Chrystusa, Jan 14,6)
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (Jan 8,32)

2006 – XIII. Nie zmarnujmy tego Daru. (ksiądz Jan Twardowski)

2005 – XII. Zostań z nami, Panie. (Łk. 24,29)

2004 – XI. Niech przebaczenie zwycięży zemstę, a kultura życia i miłości obróci wniwecz logikę
śmierci.(Jan Paweł II, Orędzie wielkanocne 2004)

2003 – X. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. (Jan, 2,5)

2002 – IX. Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz. (Łk. 6,36)

2001 – VIII. Panie, do kogóż pójdziemy? (Jan, 6,68)

2000 – VII. Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie. (Łk. 1,50)

1999 – VI. Tobie, Ojcze, wieczna chwała.

1998 – V. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie
odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi Świętego Ducha swego. (Psalm 51,12-13)

1997 – IV. Kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał.(M. 9,37)

1996 – III. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki!
(św. Paweł List do Rzymian, 11,36)

1995 – II. Ukaż mi drogi Twoje, Panie, i naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. (Ks. psalmów, 25,4)

1987 – I. Rodzina i kultura.

Sanktuarium Myślenice

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Królowej Jadwigi 5
32-400 Myślenice

Kontakt w sprawach religijnych:
telefon: 12 272 12 37
e-mail: sanktuarium@myslenice.pl

Informacje dotyczące sakramentów

Msze święte

W dni powszednie
6:30 (w Adwencie 6:15) | 7:00 (poza I. piątkiem m-ca) | 7:30 | 8:00 | 18:00

W niedziele i święta
6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00

w kościółku na Stradomiu: 7:30 | 10:00 | 14:15
kaplica szpitalna: 6:00 | 7:15 | 16:00

Kliknij po szczegółową informację