W tym roku aż dwukrotnie przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, ponieważ przyjęli go zarówno uczniowie klasy 3 gimnazjum, jak i klas 8 szkoły podstawowej – łącznie ponad 280 osób.

Młodzież przygotowywała się do przyjęcia sakramentu bierzmowania przez 2 lata – w ostatnich miesiącach intensywnie, uczestnicząc zarówno we wspólnych konferencjach i celebracjach, jak i prowadzonych przez świeckich animatorów spotkaniach w małych grupach. Do przygotowania należały także różne formy aktywności w ramach grup parafialnych, przede wszystkim wolontariatu. Celem tego wszystkiego było nie tylko przekazanie niezbędnej wiedzy, ale przede wszystkim umożliwienie budowania dojrzałej relacji z Bogiem oraz odnalezienia swojego miejsca we wspólnocie Kościoła.

Zwieńczeniem tego procesu, było przyjęcie sakramentu bierzmowania, którego w dniach 20 i 23 maja podczas Mszy Świętych wieczornych udzielił ks. biskup Damian Muskus. W słowie skierowanym do młodzieży podkreślił, że działanie Ducha Świętego w duszy człowieka wiąże się z odwagą – odwagą, która przyprowadziła ich do tego momentu i pozwoli być świadkami Chrystusa w świecie, w którym nie zawsze jest to mile widziane.

DSC03501