250x250-images-2019-wielka-tajemnica-wiaryAdwent to czas oczekiwania na przyjście Pana. Cztery niedziele adwentowe wyznaczają rytm naszego przygotowania do Bożego Narodzenia. Pan Bóg wzywa nas do czuwania i wyczulenia na powtórne przyjście Jezusa i na Jego obecność w naszym życiu.

Wraz z Adwentem i nowym rokiem liturgicznym 1 grudnia rozpoczyna się także nowy rok duszpasterski, który koncentruje się na temacie Eucharystii. Jego mottem są słowa: Wielka tajemnica wiary. To kolejna zachęta, aby w adwencie uczestniczyć codziennie we mszy świętej i odkrywać tę wielką tajemnicę, że Jezus jest blisko nas i wciąz chce do nas przychodzić w Komunii świętej.