logo Caritas okParafialny Zespół Caritas „Betania” na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr SOS.5311.3.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. przeprowadził zbiórkę publiczną trwającą od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. w placówkach handlowych na terenie miasta Myślenice w formie zbiórki produktów spożywczych i datków pieniężnych do puszek kwestarskich oraz skarbon przy kasach.

  1. Zebrano środki pieniężne w wysokości 37 879,91 zł.
  2. Zebrano żywność w ilości 27 688,03 kg o szacunkowej wartości 143 704,99 zł.
  3. Koszty przeprowadzenia zbiórki zostały poniesione ze środków własnych.
  4. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup żywności, opału, odzieży i innych artykułów przekazanych osobom objętym opieką PZC „Betania”. Zestawienie faktur przedstawiono w Urzędzie Miasta.