Klub Inteligencji Katolickiej w Myślenicach

Rys historyczny.

Klub Inteligencji Katolickiej w Myślenicach rozpoczął swą działalność w 1981 r. Dla wartości historycznej warto wymienić osoby, które na przełomie wieków działały w czasie trwania Pontyfikatu Świętego Jana Pawła II i te, które kontynuują Jego przesłanie.

W dniu 29 marca 1981 r. odbyło się w lokalu przy ulicy ks. Piotra Skargi 4 zebranie założycielskie. Uczestniczyło w nim 21 osób.

Emil Biela + Helena Konopka

Teresa Biela + Maria Nieboj

+ Piotr Chęciński + Hubert Nieboj

+ Adam Czajka Barbara Perek

Anna Gieroń – Czajkowa + Franciszek Perek

Maria Chudzikiewicz Ewa Pietrzyk

ks. dr Stanisław Dobrzanowski Krzysztof Pietrzyk

+ Władysław Gawron + Bolesław Polończyk

Dorota Głąbik + Maria Polończyk

+ Anna Hoffmanowa Anna Sokołowska – Łątka

Maciej Kłeczek

PIERWSZY ZARZĄD KLUBU

(ukonstytuowany 15 IX 1981 r.)

Krzysztof Pietrzyk – prezes

Zbigniew Papierz – wiceprezes

Anna Hoffman – wiceprezes

Bolesław Stożek – sekretarz

Mieczysław Piątek – skarbnik

Barbara Perek – członek Zarządu

ks. dr Stanisław Dobrzanowski – kapelan Klubu, członek Zarządu

Uroczysta inauguracja działalności KIK – u w Myślenicach odbyła się 8 grudnia 1981 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Myślenickiej Mszą św. z udziałem Jego Eminencji ks. biskupa Stanisława Smoleńskiego.

Po wyborach czerwcowych w 1989 r. prezes KIK-u Krzysztof Pietrzyk w związku z wyborem do Rady Miejskiej złożył rezygnację z funkcji prezesa (27.06.1990). Nowy Zarząd został ukonstytuowany w składzie:

Bolesław Stożek – prezes członkowie:

Anna Uchacz – wiceprezes Barbara Kalinowska

Zbigniew Syrek – wiceprezes Teresa Kowalcze

Teresa Jednaka – sekretarz Anna Łatas

Janina Panuś – skarbnik Krzysztof Pietrzyk

Wybór nowego prezesa okazał się historyczny dla Klubu, ponieważ Pan Bolesław Stożek pełnił tę funkcję przez 22 lata do roku 20012. W tym okresie zorganizował kilkaset wykładów i prelekcji. Umożliwił spotkanie i wymianę myśli z wybitnymi intelektualistami, twórcami, profesorami wyższych uczelni i hierarchami Kościoła. Organizował coroczne Tygodnie Kultury Chrześcijańskie, liczne pielgrzymki i wycieczki, podczas których imponował rozległą wiedzą nie tylko w zakresie historii i geografii ojczystego kraju, ale też historii sztuki, literatury i polityki. Społeczność KIK-u ceni Go za niezwykłą osobowość wielkiego społecznika, zaangażowanego w życie parafii i klubu, znakomitego lekarza, wzorowego ojca rodziny, życzliwego kolegi.

W historii Klubu i naszego miasta na zawsze zapisała się Teresa Jednaka, pełniąca funkcję sekretarza od roku 1994 do 2008 , w którym zmarła. Całe swoje dorosłe życie poświęciła Ojczyźnie. Zaangażowana w wiele przedsięwzięć dla dobra Myślenic, regionu i kraju. Z okazji 90.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Ojczyzny oraz za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i konsekwentną pracę zawodową z pożytkiem dla kraju i społeczeństwa. Odznaczenie przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Kaczyński. W imieniu P. Prezydenta odznaczenie przekazał Pani Teresie osobiście były premier RP Jan Olszewski.

Zarząd KIK w roku 2012 – 2014

Zbigniew Syrek – prezes Janina Panuś – skarbnik

Barbara Perek – wiceprezes Anna Uchacz – członek zarządu

Danuta Tula – wiceprezes Bolesław Stożek – członek zarządu

Teresa Kowalcze – sekretarz Antoni Paciorek – członek zarządu

W tym miejscu chcieliśmy wymienić naszych opiekunów duchowych. Są to proboszczowie Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, dzięki którym mogliśmy i możemy prowadzić działalność przy Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. W kolejnych latach byli to:

Ks. dr Stanisław Dobrzanowski – proboszcz w latach 1980 -1989;

Ks. Edward Baniak – proboszcz w latach 1989 – 1995;

Ks. Karol Jarosz – proboszcz w latach 1995 – 2010;

Ks. Andrzej Burek – proboszcz w latach 2010 – 2015

Ks. Stanisław Makowski – proboszcz w latach 2015 – 2018

Ks.  Zdzisław Balon – obecny proboszcz (od 2018)

 

Zarząd KIK