KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w Myślenicach

Rok założenia: 1981

Numer KRS : 0000065188

Adres: 32-400 Myślenice, ul. ks. Piotra Skargi 4

Telefon: 609-81-91-85 (prezes)

e-mail:kik.myslenice@gmail.com

Władzami Klubu są: Walne Zebranie, Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna.

Prezesi Klubu: Krzysztof Pietrzyk w latach 1981 – 1990;

Bolesław Stożek w latach 1990 -2012;

Zbigniew Syrek od 2012 r.

Zebrania Zarządu: trzeci wtorek miesiąca, godz. 10.00 – 11.50

Aktualne władze Klubu:

Prezydium Zarządu Klubu:

Zbigniew Syrek (prezes), Antoni Paciorek (wiceprezes), Danuta Tula (wiceprezes), Janina Panuś (skarbnik), Teresa Kowalcze (sekretarz), Maria Kutrzeba, Bolesław Stożek (członkowie Zarządu)

Komisja Rewizyjna:

Marek Mikoś (przewodniczący), Kazimiera Łapa (wiceprzewodnicząca), Józefa Mioscka

Przyjęcie w poczet członków – uczestników następuje na podstawie deklaracji ( do pobrania w siedzibie Klubu).

Dyżury Zarządu: pierwszy wtorek,godz.17.00 – 17.50 i trzeci wtorek miesiąca, godz.11.00 – 11.50

Klub Inteligencji Katolickiej jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swym światopoglądem mają na celu m.in.:

 • pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych oraz kształtowania życia rodzinnego, a w szczególności wychowania dzieci i młodzieży;
 • pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury indywidualnej, artystycznej i obyczajowej.

Powyższe cele Klub realizuje poprzez tworzenie możliwości pracy indywidualnej i wychowawczej za pomocą:

 • organizowania zebrań i odczytów otwartych, dyskusyjnych;
 • organizowania działalności charytatywnej;
 • organizowania imprez artystycznych i kulturalnych;
 • współpracy z innymi organizacjami społecznymi.

Myślenicki Klub jest członkiem Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.

Udział w uroczystościach kościelnych oraz stałe formy aktywności modlitewnej:

 • nocne czuwania przy Grobie Pańskim, adoracja Najświętszego Sakramentu;
 • Droga Krzyżowa w okresie Wielkiego Postu;
 • Różaniec Wspólnoty Królowej Pokoju (od 1988 r.) każdego 25 dnia miesiąca;
 • Msze Św. i różaniec w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi – w pierwszą sobotę miesiąca;
 • Msze Św. o trwałość, jedność i świętość małżeństw i błogosławieństwo Boże w rodzinach „Służba Rodzinie” – w pierwszą środę miesiąca:
 • Różaniec w intencji rodzin – w pierwszą środę miesiąca, godz. 17.30.

Działalność formacyjna:

 1. Spotkania Kręgu Biblijnego.
 2. Coroczne pielgrzymki:
 • Ogólnopolska pielgrzymka KIK-ów do Częstochowy (czerwiec), od 2015 r. (listopad);
 • Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę (2 lipca);
 • Święto Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik;

oraz pielgrzymki do sanktuariów, kościołów i różnych miejscowości naszej Ojczyzny.

 1. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej z inicjatywy Klubu organizowany w październiku każdego roku.
 2. Ruch “Służba Rodzinie” ( od 2002) organizuje m.in. modlitwę, sprawowanie Eucharystii, odmawianie Różańca w intencji trwałości i świętości małżeństw oraz o błogosławieństwo Boże dla rodzin.
 3. Sekcja Tradycji Katolickiej  (od 2016) przygotowuje (m.in.) do słuchania Mszy Świętej odprawianej w rycie nadzwyczajnym, tzw. rycie trydenckim lub przedsoborowym.