Skip to main content

Jubileusz Wspólnoty Miłości – 25-lecie PZC „Betania”

W 2019 roku życie Sanktuarium koncentruje się wokół Jubileuszu 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej. W tej wyjątkowy czas wpisuje się również ćwierćwiecze istnienia Parafialnego Zespołu Caritas „Betania”. Wyrazem wdzięczności za czas miłosierdzia, za ręce wolontariuszy i za każdego podopiecznego, była Eucharystia sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej w sobotę, 23 marca przez ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Metropolita pobłogosławił także nowych wolontariuszy.

Większe umiłowanie przez poznanie – Seminarium Mariologiczne

W Roku Jubileuszowym wciąż poszukujemy śladów Maryi. O tym, że Matka Boża pozostawia swoje znaki w duchowości chrześcijańskiej, w cudownych Wizerunkach, w objawieniach, w przydrożnych kapliczkach, w znanych centrach pielgrzymkowych i w niepozornych drewnianych kościołach, przekonywali słuchaczy prelegenci I Interdyscyplinarnego Seminarium Mariologicznego, które odbyło się 2 marca w Domu Katolickim.

Seminarium Mariologiczne

W ramach trwającego Roku Jubileuszowego 50 lecia Koronacji Obrazu Pani Myślenickiej organizujemy wraz z Polskim Towarzystwem Mariologicznym Seminarium Mariologiczne. Odbędzie się ono w sobotę 2 marca w Domu Katolickim pod hasłem „Chwyćmy się śladów Maryi”. Będzie to cykl wykładów poświęconych tematyce maryjnej. Zachęcamy do udziału!

Jerycho modlitewne w naszej parafii

Jerycho to modlitewne czuwanie trwające dzień i noc. Odwołuje się ono do sceny ze Starego Testamentu. Izraelici sforsowali mury Jerycha nie dzięki szturmowi wojska, lecz huku trąb. Dziś siłą, która potrafi skruszyć mur oddzielający od Boga, drugiego człowieka, od miłości, dobra i nadziei jest modlitwa!

Warsztaty muzyczne

W dniach 24-26 maja odbędą się warsztaty przygotowujące sekcje chóralną do udziału w Oratorium  „Tajemnice Światła” skomponowanym przez ks. Bartłomieja Kota specjalnie z okazji przeżywanego przez nas Roku Jubileuszowego. Już dziś zapraszamy wszystkich, którzy swoim głosem chcieliby uczcić Jubileusz Koronacji Obrazu naszej Myślenickiej Pani.