Zawarcie Sakramentu Małżeństwa

Parom zamierzającym zawrzeć sakramentalne małżeństwo sugerujemy, aby najpierw zarezerwować w kancelarii parafialnej termin planowanego ślubu, nawet kilka miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny, ze względu na dużą ilość par zawierających małżeństwo.

Najpóźniej 3 miesiące przed zarezerwowanym terminem ślubu, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na spisanie protokołu przed zawarciem małżeństwa.

 Na to spotkanie należy przynieść:

·   Metrykę Chrztu św., aktualną, nie starszą niż 6 miesięcy od daty wystawienia – otrzymuje się ją w parafii, w której miał miejsce chrzest

·    Zaświadczenie o przyjętym Bierzmowaniu, jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu

·         Świadectwo ukończenia nauki religii

·         Dokumenty z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego (jest ważny 7 miesięcy).

·         Dowód osobisty

·  W przypadku osób owdowiałych – cywilne lub kościelne świadectwo zgonu współmałżonka

Po spisaniu protokołu przed zawarciem małżeństwa, zostają wygłoszone zapowiedzi w parafiach, w których narzeczeni mieszkają.

Na kolejne spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni dostarczają:

·   Świadectwo uczestnictwa w katechezach dla narzeczonych i spotkaniu w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (jeśli już zostały ukończone, można je przynieść na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej).

·         Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi z parafii narzeczonych

Ostatnie spotkanie narzeczonych z ks. Proboszczem jest poświęcone omówieniu liturgii zawarcia sakramentu małżeństwa. Odbywa się w terminie wyznaczonym przez księdza spisującego protokół.

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z przebiegiem uroczystości w kościele omawiamy przy spisywaniu protokołu przed zawarciem małżeństwa.

Katechezy dla narzeczonych:

Przygotowanie do małżeństwa przebiega się w trybie stacjonarnym, w ramach soboty i niedzieli.

Katechezy odbywają się Myślenicach w Katolickim Domu Parafialnym przy ul. 3 Maja 1a.

  • 24-25 lutego 2024
  • 16-17 marca 2024
  • 27-28 kwietnia 2024
  • 25-26 maja 2024
  • 15-16 czerwca 2024

Rejestracja na katechezy pod adresem:

https://ftrodzinie.pl/kurs-weekendowy/

Poradnia Życia Rodzinnego – dla małżeństw i narzeczonych:

Czynna:

· w Myślenicach w Katolickim Domu Parafialnym przy ul. 3 Maja 1a.

· w każdą środę od 17:00 do 17:30 oraz w każdy piątek od 16.00 do 18.00

Prowadzący: małżeństwo Izabela i Bartłomiej Chrzan, nasi Parafianie

Rejestracja narzeczonych do poradni przedmałżeńskiej możliwa jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej:

https://ftrodzinie.pl/narzeczeni/

Do poradni narzeczeni zgłaszają się ze świadectwem ukończenia katechez dla narzeczonych. 

Wszystkim przygotowującym się do zawarcia sakramentalnego związku, życzymy pokoju i mocy płynącej ze spotkania z Chrystusem, który działa w sakramencie.