Wielkanoc 2022

 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.”                                                                                                                             /J.14.27 /

Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Wasze umysły
i serca Swoim pokojem, chroni od wszelkiego zamętu,

 zachowa w pełnym zdrowiu,  

obdarzy Mocą, która pomoże przezwyciężyć  wszystkie trudności  

 i objąć  innych miłością i życzliwą troską.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

wszystkim Parafianom i Gościom życzą

 

 

 

                                             ks. Zdzisław Balon, proboszcz

                                         wraz z Księżmi Współpracownikami