„Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za umarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni".

(2 Mch)

Msza Święta:

Najpiękniejszym darem dla Zmarłych  jest Msza Święta sprawowana w ich  intencji, by dzięki Ofierze Jezusa Chrystusa, ich dusze doznały pokoju i chwały nieba.

Wypominki :

Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych) oraz cały listopad to czas szczególnej pamięci i modlitwy za Zmarłych. Będziemy ich polecać w modlitwie Kościoła  zwanej wypominkami.

Na wypominki roczne i jednorazowe przyjmujemy:

 – w kancelarii parafialnej w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę od g. 8.30 do 10.00, oraz we środę od g.16.00 do 17.30

– w kancelarii  parafialnej w niedzielę 25 października, w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny pomiędzy Mszami Świętymi

– w zakrystii  kościółka św. Jakuba i w kaplicy na Polance w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada  od g. 9.00 do 16.00.

Kartki, na których wypisujemy czytelnie ich  imiona i nazwiska można zabrać z kościoła  – są przy drzwiach wejściowych.

Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami jednorazowymi:

                        g.17.15,  przez cały listopad

Koronka do Bożego Miłosierdzia z wypominkami rocznymi:

                       g.17.30,  w każdy czwartek przez cały rok

 Msza Święta za zmarłych wypominanych:

                       g.18.00, w każdy drugi czwartek miesiąca

Odpusty ofiarowane za Zmarłych:

Możemy też w intencji Zmarłych składać zyskane  przez nas odpusty, które zyskujemy po spełnieniu określonych warunków.

 

W czasie panującej epidemii tak planujmy nasze nawiedzenie cmentarzy, by było to bezpieczne dla wszystkich – rozłóżmy je w czasie.

 

Zadbajmy o porządek na cmentarzach. Śmieci wyrzucajmy w miejscach do tego przeznaczonych.