Przejdź do planu kolędy od 30.01.2023

We wtorek 27 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską zwaną kolędą w tradycyjnej formie, jak przed pandemią. Jej celem jest spotkanie się kapłana z każdą rodziną i wspólna modlitwa o błogosławieństwo Boże. Zadbajcie o religijny charakter tego spotkania. Postarajcie się w miarę możliwości być w domu. Jeśli termin wizyty jest niedogodny, to można z księdzem ustalić inny. Na stole przy zapalonej świecy  postawcie krzyż i naczyńko z wodą święconą, którą w te dni można zabrać z  kościoła. Program kolędy do 31 grudnia wywieszony jest w gablocie i na stronie internetowej parafii. Już dzisiaj dziękujemy  za zapewnienie transportu dla kapłanów w czasie kolędy.

w Myślenicach  2022 /23

Wtorek:   27 XII
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Mariusz14:00Osiedle 1000-lecia blok nr 3
Ks. Paweł O.9:00ul. Niepodległości od kościółka, następnie ul. Jagiełły
Ks. Paweł S.8:30Tarnówka od Jawornika i ul. Sobieskiego do Orlenu
Ks. Franciszek11:00ul. Batorego
Środa 28 XII
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Mariusz9:00Domy położone za drogą na Dobczyce: z ul. Kazimierza Wlk. numery parzyste od 184 B do 214 a, następnie lewa strona domy za potoczkiem od numeru 205 E K. Wielkiego do nr 312 Ujejskiego
Ks. Paweł O.  9:00ul. Mickiewicza od Zakopianki w stronę centrum
Ks. Paweł S.   9:00ul. Sobieskiego numery parzyste od Marimexu do domu na końcu nowej drogi
Ks. Franciszek11:00ul. Rzemieślnicza
Czwartek  29 XII
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz9.00ul. Sikorskiego od lasu  numery parzyste od nr 66 do nr 32
Ks. Mariusz9:00Domy położone za drogą na Dobczyce z ul. Ujejskiego i Kazimierza Wielkiego – rozpoczęcie od lasu od nr 306D Ujejskiego  do nr 216 K. Wielkiego
Ks. Paweł O.10:00   14:00ul. Długosza ul. Orkana
Ks. Paweł S.9:00ul. Sobieskiego dalszą część numerów parzystych do Rynku
Ks. Franciszek11:00ul. Jagiellońska
Piątek  30 XII
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz      9.00ul. Sikorskiego od lasu numery nieparzyste od nr 79 do nr 47
Ks. Mariusz      9:00ul. Ujejskiego od numeru 145 do 91
Ks. Paweł O.      9.00ul. Bergela od lasu do   ul. Pardyaka
Ks. Paweł S.    10:00ul. Sobieskiego 13, bloki i domy bliźniacze od numeru 13A
Ks. Franciszek    11:.00ul. Słoneczna
Sobota   31 XII
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz9:00ul. Sikorskiego numery parzyste od nr 30 do nr 2
Ks. Mariusz10:00Doboszówka, ul. Ujejskiego od Borzęty od nr 333 do 285
Ks. Paweł O.9:00ul. Reja od nr 1
Ks. Paweł S.9:00ul. Sobieskiego numery nieparzyste od Orlenu bez nr 13
Poniedziałek 02.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz10.00  ul. Sikorskiego numery nieparzyste od nr 45 do nr 5
Ks. Mariusz10:00ul. Ujejskiego tak zwana „górka” od numeru 99 do 42
Ks. Paweł O.16.00ul. Słowackiego blok nr 12
Ks. Paweł S.15.00ul.  Reymonta 
Ks. Franciszek15.00ul.  Gen. Maczka
Wtorek   03.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz12.00ul. Wybickiego numery parzyste od 98 do 46
Ks. Mariusz15.00ul. Ujejskiego od numeru 63 do 28
Ks. Paweł O.14.00ul.  Dunin-Brzezińskiego nr 6 i 7 oraz nr 8 i 10
Ks. Paweł S.17.00Oś. 1000-lecia blok nr 14
Ks. Franciszek15.00ul. Żwirki Wigury
Środa  04.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Mariusz16:00Osiedle 1000-lecia blok nr  4
Ks. Paweł O.18:00ul. Galla Anonima od nr 1
Ks. Paweł S.14:00ul. Traugutta od góry
Ks. Franciszek15:00ul. Okulickiego, następnie ul. Solskiego
Czwartek 05.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz11:00ul. Wybickiego numery  parzyste od  nr  44 do  nr 4
Ks. Mariusz  9:00ul. Ujejskiego od nr 37 do 10
Ks. Franciszek15:00Ul. Armii Krajowej, następnie ul. Broniewskiego
Sobota 07.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz  9:00ul. Wybickiego numery  nieparzyste od  nr 91 do  nr 43
Ks. Mariusz  9:00ul. Ujejskiego nr 281 do 207
Ks. Paweł S.11:00ul. Sienkiewicza górna od ul. Traugutta do nr 21E
Ks. Franciszek10:00ul. Słowackiego, najpierw  numery nieparzyste od 77 w stronę centrum,  następnie numery parzyste od centrum w stronę Zakopianki
Poniedziałek 09.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz11:00ul. Wybickiego numery  nieparzyste od   nr 41  do  nr 3
Ks. Mariusz13:00ul. Tetmajera od nru 21 potem Ujejskiego 1-5
Ks. Paweł O.16:00Słowackiego 17 od nr 1
Ks. Paweł S.15:00ul. Konopnickiej od ul. Kraszewskiego 
Ks. Franciszek14:00ul. Słowackiego, blok nr 23
Wtorek 10.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz12:00ul. Dąbrowskiego parzyste od nr 80 do nr 56
Ks. Paweł S.17:00ul.  Sienkiewicza domy za Zakopianką
Ks. Franciszek14:00ul. Szpitalna
Środa 11.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Mariusz16:00Oś. 1000 – lecia bl. nr 1
Ks. Paweł O.18:00ul. Ogrodowa od nr 2a
Ks. Paweł S.12:00ul. Poniatowskiego w stronę ronda i ul. Kościuszki od Rynku
Ks. Franciszek14:00ul. Senatorska
Czwartek 12.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz11:00ul. Dąbrowskiego parzyste od nr 54 do nr 42
Ks. Paweł S.15:00Oś. 1000-lecia blok  nr 7
Ks. Franciszek14:00ul. Przemysłowa, Drogowców, Spytki Jordana, Joselewicza, Kasprowicza
Piątek 13.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz11:00ul. Dąbrowskiego parzyste od nr 40 do nr  20
Ks. Mariusz16:00ul. Partyzantów od ul. Słowackiego a następnie ul. Piastów od ul. Ujejskiego
Ks. Paweł O.15:00ul. Słowackiego blok 15 od nr 1
ODWOŁANA16:00ul. Fijałkowskiego z góry i ul. Jordana 
Sobota 14.I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Mariusz  9:00  ul. Ujejskiego od numeru 201 do numeru 147 plus kilka domów z  ul. Kazimierza Wielkiego
Ks. Paweł O.  9:00ul. Daszyńskiego od Miłogoszczy do nr 35
ODWOŁANA  9:00ul. Sienkiewicza od nr 20 w stronę Rynku
Ks. Franciszek10:00ul. Żeromskiego, następnie blok nr 13 i 15 na ul. Żeromskiego
Poniedziałek 16. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz12:00ul. Dąbrowskiego nr parzyste  od 18 do  2 B
Ks. Mariusz16:00Os. 1000 – lecia bl. nr 2
Ks. Paweł O.16:00ul. Jana Dunin-Brzezińskiego bloki nr  9 i  nr 9A
ODWOŁANA14:30Os. 1000-lecia blok nr  15 –  ODWOŁANA !!!
Ks. Franciszek14:00ul. Mickiewicza blok nr 14 i 15
Wtorek 17. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz14:00ul. Dąbrowskiego nr nieparzyste od 89 do 67
Ks. Paweł O.15:30u. Reja blok nr 12 od nr 1
Ks. Paweł S.15:30Os. 1000-lecia blok  nr 6 nr 41-75
Ks. Franciszek14.00Os. Niepodległości blok nr 17 i  nr 43
Środa 18. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Mariusz16:00ul. Orzeszkowej, a następnie ul. Asnyka
Ks. Paweł O.18:00ul. Piłsudskiego  blok  nr 16 od nr 1
Ks. Paweł S.13:00Os. 1000-lecia blok  nr  5
Ks. Franciszek14:00Os. Niepodległości blok nr 11 i nr 13
Czwartek 19. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz12:00ul. Dąbrowskiego nr nieparzyste od 67 do 39
Ks. Franciszek10:00ul. Kraszewskiego
Piątek 20. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz12:00ul. Dąbrowskiego nr nieparzyste od 37 do 3
Ks. Paweł O.15:00ul. Matejki od nr 1 następnie ul. Kopernika od nr 1
Ks. Paweł  S.16:00ul. Fijałkowskiego z góry i ul. Jordana
Ks. Franciszek14:00Ul. Solidarności – bloki od ul. Ogrodowej
Sobota 21. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz  9:00ul. Mickiewicza bl. nr 6
Ks. Mariusz10:00ul. Kazimierza Wielkiego numery parzyste od 180 A do 150 wraz z blokiem nr 152
Ks. Paweł O.  9:00ul. Daszyńskiego od 34 b do nr 1
Ks. Paweł S.11:00ul. Sienkiewicza od nr 20 w stronę Rynku
Ks. Franciszek10:00Os.  1000-lecia  bloki nr 8, 16 i 17
Niedziela  22. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Paweł O.15:00ul. Gałczyńskiego od nr 2
Poniedziałek 23. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz12:00ul. Pardyaka  od nr 2
Ks. Mariusz13:00ul. Kazimierza Wielkiego numery parzyste od nr 138 do 38
Ks. Paweł O.16:00ul. Reja blok nr  8             ZMIANA !
Ks. Paweł S.14:30Os. 1000-lecia blok nr 6 A,  następnie blok nr 6 od 1 do 40
Ks. Franciszek15:00ul. Szpitalna  –  blok Pielęgniarek i Lekarzy
Wtorek  24. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Paweł O.12:00Rynek i ul. ks. Piotra Skargi
Ks. Paweł S.17:00Os. 1000-lecia blok  nr 15
Ks. Franciszek14:00ul. Bema blok nr 1, 2, 4
Środa 25. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Mariusz16:00ul. Łokietka I część od Zakopianki do ul. Rykały 
Ks. Paweł O.16:00ul. Matejki bloki  nr 7, 9, 11 od nr 1
Ks. Paweł S.14:00Os. 1000-lecia  blok nr 10
Czwartek 26. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz12:00ul. Średniawskiego, od Królowej Jadwigi nr parzyste do 52
Ks. Mariusz13:00ul. Kazimierza Wielkiego  od 28 do 2
Ks. Paweł S.18:00ul. Niepodległości nr 9 A
Piątek  27. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz14:00ul. Średniawskiego, od Królowej Jadwigi nr nieparzyste do końca
Ks. Mariusz16:00ul. Łokietka II część od ul. Rykały do ul. Piastów
Ks. Paweł O.15:00ul. Gałczyńskiego blok 1 od nr 1
Ks. Paweł S.16:00ul. Kilińskiego, ul. Klakurki, ul. Królowej Jadwigi i ul. Kniaziewicza
Sobota  28. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz13:00Os. 1000-lecia blok nr 9
Ks. Mariusz10:00ul. Kazimierza Wielkiego numery od nr 210 do 175
Ks. Paweł O.9:00ul. Piłsudskiego od wiaduktu i po drodze bloki 12 i 22 od nr 1
Ks. Paweł S.9:00Os. 1000-lecia blok nr 13
Ks. Franciszek10:00Os. 1000-lecia blok nr 11 i nr 12
Poniedziałek  30. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Proboszcz12:00ul. Średniawskiego, nr parzyste od 56 do końca
Ks. Mariusz13:00ul. Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste od nr 173 do 131
Wtorek  31. I.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Paweł O. 9:00ul. 3 Maja nr parzyste od nr 4 do końca, następnie nr nieparzyste od końca do nr 1
Środa  01. II.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Paweł O.  9:00
14:00
ul. Słowackiego blok nr 19
ul. Słowackiego blok nr 21
Ks. Mariusz13:00ul. Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste od nr 129 do 83
Czwartek  02. II.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Mariusz13:00ul. Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste od nr 81 do 53
Sobota  04. II.2023
KAPŁANGODZINAULICA
Ks. Mariusz11:00ul. Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste od nr 1 do 47