Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I – VIII oraz 0 i przedszkola.
Zachęcamy do pomocy Rodziców.

Praca ma być przestrzenna. Ma przedstawiać GRÓB Pana Jezusa.
Używamy materiałów trwałych, które nie będą się niszczyć samoistnie.
Wymiary nie mogą przekraczać 40/40/40 cm.

Gotowe prace – podpisane (imię, nazwisko, klasa, szkoła, przedszkole) można przynosić do kościoła – do dnia 26 marca 2023 r. i składać na stopniach ołtarza w kaplicy Męki Pańskiej.

Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród – 31 marca 2023 r. po Drodze Krzyżowej dla dzieci.

Oddanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.