W tym dniu o 9:00 w katedrze na Wawelu ks. Arcybiskup udzieli święceń diakonatu klerykom naszego Seminarium. Wśród nich jest nasz Parafianin Krzysztof Jakubiak. Obejmijmy Go nasza szczególną modlitwą.

Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczał swoich uczniów, że nie mają dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, aby osoby powołane do służby w Kościele były roztropne w działaniu, przyjazne dla wszystkich, których stawiasz na ich drodze, wierne Ewangelii i oddane dziełom miłosierdzia. Niech swoją siłę czerpią z sakramentów i wytrwałej modlitwy. Spraw, aby Twój Syn, który obmył nogi uczniom napełnił ich duchem pokory i miłości. Amen.