W sobotę, 1 października, rozpoczęła się w naszej parafii dwudniowa wizytacja kanoniczna. Ks. Biskup Robert Chrząszcz rozpoczął ją od spotkania ze wszystkimi grupami parafialnymi w sali teatralnej domu katolickiego, gdzie przedstawiciele poszczególnych wspólnot, krótko je przedstawili i przybliżyli ich szczególne charyzmaty. Po spotkaniu w domu katolickim nastąpiło uroczyste rozpoczęcie wizytacji. Ks. Biskup oficjalnie przywitany w […]