W sobotę, 1 października, rozpoczęła się w naszej parafii dwudniowa wizytacja kanoniczna. Ks. Biskup Robert Chrząszcz rozpoczął ją od spotkania ze wszystkimi grupami parafialnymi w sali teatralnej domu katolickiego, gdzie przedstawiciele poszczególnych wspólnot, krótko je przedstawili i przybliżyli ich szczególne charyzmaty.

Po spotkaniu w domu katolickim nastąpiło uroczyste rozpoczęcie wizytacji. Ks. Biskup oficjalnie przywitany w drzwiach kościoła, wszedł procesyjnie do świątynia, a następnie ks. Proboszcz Zdzisław Balon wprowadził go w historię i charakterystykę naszej parafii. Po tym przywitaniu ks. Biskup przewodniczył wieczornej Mszy świętej.

Niedziela była głównym dniem wizytacji. Ks. Biskup w czasie każdej Mszy świętej głosił słowo Boże, a po Mszach świętych o godz. 8.00, 9.30 i 11.00 udzielał rodzinom parafii specjalnego błogosławieństwa. Po Mszy świętej o godz. 12.30 spotkał się także z wiernym uczestniczącymi we Mszy świętej trydenckiej w kościółku św. Jakuba.

W kościele na Stradomiu ks. Biskup pojawił się ponownie na zakończenie Mszy świętej o godz. 14.15, skierował do wiernych swoje słowo, a następnie w asyście duchowieństwa i zebranych udał się na cmentarz parafialny, aby pomodlić się także za zmarłych parafian.

Kolejnym punktem wizytacji były odwiedziny w szpitalu powiatowym, po którym ks. Biskup został oprowadzony przez Pana Dyrektora i ks. Kapelana Franciszka Gruszkę. W szpitalu ks. Biskup spotkał się także z chorymi niosąc im słowo umocnienia i dar modlitwy.

Kolejnym wydarzeniem związanym z wizytacją była uroczysta procesja różańcowa wokół kościoła, której ks. Biskup przewodniczył. Wizytację zakończyła wieczorna Msza święta i nawiedzenie domu Zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie wizytacji biskupiej i wszystkich wydarzeń z nią związanych.