„Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy”. (Matka Boża w Fatimie, 13 października 1917) W piątek 13 maja 2022 r. w naszym sanktuarium zgromadzili się wierni, by uczestniczyć w nabożeństwie fatimskim. […]