„Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy”. (Matka Boża w Fatimie, 13 października 1917)

W piątek 13 maja 2022 r. w naszym sanktuarium zgromadzili się wierni, by uczestniczyć w nabożeństwie fatimskim. To nabożeństwo jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do Swojego Syna. Nabożeństwo rozpoczęło się od spotkania dla dzieci, które przed Mszą świętą wieczorną poprowadził ks. Proboszcz. Potem wierni modlili się na Mszach świętych o godz. 18.00 i o godz. 20.00, na których kazanie wygłosił kapelan szpitala ks. Franciszek Gruszka. Ks. Kapelan poprowadził także rozważania w czasie modlitwy różańcowej o godz. 19.00. W godzinie Apelu Jasnogórskiego wyruszyła procesja wokół kościoła ze świecami i obrazem Matki Bożej. Po zakończeniu procesji młodzież oazowa poprowadziła w Błękitnej kaplicy maryjne czuwanie ze śpiewem pieśni.

Zamieszczamy zdjęcia z procesji wykonane przez Ewelinę Widlak.