Poznaj Słowo i żyj Słowem. Start 13-14 stycznia 2024.