Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Nabożeństwo Uczczenia Obrazu Jezusa Miłosiernego i  zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu w Sanktuarium PMMB Pani Myślenickiej
 o 15:00 – zapraszamy.

 Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:

 Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

 W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego.

KOMUNIKAT SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SPRAWIE OBCHODÓW ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA 2021

1. „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” /Dz. 299/ – mówił Pan Jezus

do Siostry Faustyny w jednym z objawień. Święto Miłosierdzia jest wydarzeniem, które zawsze gromadziło

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach rzesze wiernych.

2. W związku z pandemią tegoroczne Święto Miłosierdzia będziemy przeżywać zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi zawartymi w § 26 p. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

3. Z powodu aktualnych ograniczeń oraz troski o swoje zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy do łączności duchowej i skorzystania z bogatej oferty transmisji telewizyjnych:

• w sobotę – 10 kwietnia – o godz. 20:00 w TVP 3 (pasmo ogólnopolskie) – nabożeństwo Droga Miłosierdzia

z Bazyliki;

• w niedzielę – 11 kwietnia – o godz. 7:00 w TVP1 – Msza święta z Kaplicy Klasztornej;

• w niedzielę – 11 kwietnia – o godz. 10:00 w TVP1 i TVP POLONIA – Msza święta z poświęceniem Dzwonów Nadziei dla Oceanii pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego;

• w niedzielę – 11 kwietnia – o godz. 15:00 w TVP 3 (pasmo ogólnopolskie) – Godzina Miłosierdzia z Bazyliki;

• Msze święte w Niedzielę Miłosierdzia będą odprawiane w Bazylice o godz. 0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:30, 16:00 oraz 18:00; w Kaplicy Klasztornej o godz. 7:00, 12:00/w języku angielskim/, 17:00/w języku hiszpańskim/

i 19:00. O 15:00 w Bazylice – Godzina Miłosierdzia. Wszystkie Msze święte i nabożeństwa z Bazyliki będą transmitowane przez internetowe Radio i Telewizję Miłosierdzie na stronie www.milosierdzie.pl. Msze święte z Kaplicy Klasztornej będą transmitowane na stronie www.faustyna.pl.

4. Przypominamy, że nawet przebywając w naszych domach możemy uzyskać w tym dniu odpust zupełny. W „Dekrecie o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia”

z 29 czerwca 2002 r. czytamy: „chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz»

i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»)”.

5. W związku z tegorocznym Świętem Miłosierdzia podajemy kilka uwag porządkowych:

• Kapłanów pragnących dołączyć do koncelebry zapraszamy 15 minut przed Mszą świętą do zakrystii

w dolnej Bazylice. Prosimy o przyniesienie własnych alb.

• Do Bazyliki górnej może wejść ograniczona liczba zaproszonych osób. Do Bazyliki dolnej wstęp będą miały tylko osoby upoważnione oraz niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać z sakramentu pokuty.

• Bezpośrednie otoczenie Bazyliki będzie strefą, w której mogą przebywać tylko osoby upoważnione z racji pełnionych funkcji liturgicznych i porządkowych.

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Rozporządzenia, o którym mowa w p. 2 będzie można uczestniczyć w Mszach świętych na zewnątrz na Błoniach obok Bazyliki przebywając w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizując nakaz zakrywania ust i nosa.

• Możliwość spowiedzi będzie w konfesjonałach na zewnątrz na terenie zadaszonym przed Bazyliką dolną. Przy każdym konfesjonale będą przygotowane materiały do dezynfekcji. Spowiedź dla niepełnosprawnych będzie

w kaplicy niemieckiej w dolnej Bazylice, natomiast w językach obcych – w kaplicy węgierskiej w dolnej Bazylice.

• Parking dla niepełnosprawnych będzie przy ul. Motarskiego.

• Dojście na Błonia obok Bazyliki będzie możliwe od ul. Siostry Faustyny oraz od parkingu

na ul. Motarskiego.

• Na bieżąco będą podawane komunikaty o obowiązujących normach sanitarnych i zasadach porządkowych, których należy bezwzględnie przestrzegać.

6. Nie przewiduje się udziału mediów w uroczystości – relacje, homilie i zdjęcia będą na bieżąco umieszczane na stronie www.milosierdzie.pl

7. Przekazywane w tym Komunikacie uwagi wynikają z troski o nasze bezpieczeństwo. Hasłem tegorocznego Święta Miłosierdzia są słowa „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Polecając Bożemu Miłosierdziu wszystkich, którzy będą się z nami łączyć, ufamy i mamy nadzieję, że następne uroczystości będziemy mogli przeżywać już bez ograniczeń związanych z pandemią.

Bazyliki dolnej wstęp będą miały tylko osoby upoważnione oraz niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać z sakramentu pokuty.

• Bezpośrednie otoczenie Bazyliki będzie strefą, w której mogą przebywać tylko osoby upoważnione z racji pełnionych funkcji liturgicznych i porządkowych.

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Rozporządzenia, o którym mowa w p. 2 będzie można uczestniczyć w Mszach świętych na zewnątrz na Błoniach obok Bazyliki przebywając w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizując nakaz zakrywania ust i nosa.

• Możliwość spowiedzi będzie w konfesjonałach na zewnątrz na terenie zadaszonym przed Bazyliką dolną. Przy każdym konfesjonale będą przygotowane materiały do dezynfekcji. Spowiedź dla niepełnosprawnych będzie

w kaplicy niemieckiej w dolnej Bazylice, natomiast w językach obcych – w kaplicy węgierskiej w dolnej Bazylice.

• Parking dla niepełnosprawnych będzie przy ul. Motarskiego.

• Dojście na Błonia obok Bazyliki będzie możliwe od ul. Siostry Faustyny oraz od parkingu

na ul. Motarskiego.

• Na bieżąco będą podawane komunikaty o obowiązujących normach sanitarnych i zasadach porządkowych, których należy bezwzględnie przestrzegać.

6. Nie przewiduje się udziału mediów w uroczystości – relacje, homilie i zdjęcia będą na bieżąco umieszczane na stronie www.milosierdzie.pl

7. Przekazywane w tym Komunikacie uwagi wynikają z troski o nasze bezpieczeństwo. Hasłem tegorocznego Święta Miłosierdzia są słowa „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Polecając Bożemu Miłosierdziu wszystkich, którzy będą się z nami łączyć, ufamy i mamy nadzieję, że następne uroczystości będziemy mogli przeżywać już bez ograniczeń związanych z pandemią.