W poniedziałek 29 czerwca 2015 r. na Mszy Św. o godz. 18.00 z naszą parafią pożegnał się ks. Jan Jurczak dotychczasowy wikary oraz sprawujący funkcję administratora parafii podczas choroby ks. Prałata Andrzeja Burka. Słowa wdzięczności oraz życzeń na dalszą posługę kapłańską Ks. Janowi złożyli przedstawiciele licznych grup kościelnych oraz organizacji działających na terenie naszej parafii.

Fot. archiwum “Gazety Myślenickiej”

IMG_3359 IMG_3335 IMG_3325