Piesza Pielgrzymka Krakowska do Częstochowy pod hasłem “Posłani w pokoju Chrystusa” odbędzie się w dniach od 5 do 11 sierpnia. Grupa myślenicka wyruszy 5 sierpnia po Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej o 8:00. Zapisy na pielgrzymkę będą się w Domu Katechetycznym przy ul. ks. Piotra Skargi w niedziele 24 i 31 lipca po każdej Mszy świętej oraz od 1 do 4 sierpnia od 18:30 do 19:30.

ZAPISY OSÓB NIELETNICH

Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej /rodzica lub opiekuna prawnego/, która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem. Każda osoba nieletnia zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie – ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/J W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ. W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego, rodzica ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/j w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku  nieletniego w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki. Pobierz wzór oświadczenia tutaj.

WPISOWE:

  • uczestnik dorosły i młodzież powyżej szkoły podstawowej – 100,00 zł.
  • dzieci i młodzież do końca szkoły podstawowej – 50,00 zł.
  • dzieci do 6 lat – bezpłatnie 

Wpłaty jakie dokonują uczestnicy pielgrzymki są składką członkowską z tytułu udziału w pielgrzymce i mają na celu pokryć koszty organizacyjne pielgrzymki. Opłaty członkowskie, jakie ponoszą pielgrzymi nie stanowią zapłaty za konkretne usługi. Mają obok innych form wsparcia np. ofiar i darowizn, pokryć koszty organizacji pielgrzymki tj.:

  • koszty transportu bagaży, toalet sanitarnych, materiałów informacyjnych, noclegów, w szkołach i remizach, wynajmu pól i łąk pod namioty, itp.
  • koszty sprzątania szkół, zakupy środków żywnościowych, itp.
  • ubezpieczenie pielgrzymki,
  • ofiary na rzecz parafii przyjmujących pielgrzymów, ofiary dla konferencjonistów,
  • koszty prowadzenia strony internetowej https://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/ i mediów społecznościowych,
  • koszty organizacji nabożeństw i spotkań na postojach pielgrzymkowych
Program Pielgrzymki
Regulamin Pielgrzymki