„Prawica Pańska wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę
i głosić dzieła Pana”
Ps.118

Idąc za słowami psalmu z Wielkanocnej Liturgii życzymy Wam:
Niezachwianej wiary w Moc Chrystusa Zmartwychwstałego,

ufności, że zachowa nas w pełnym zdrowiu,
byśmy dalej mogli głosić Jego Miłość i Miłosierdzie.
Mocy, która pomoże nam przezwyciężyć

wszystkie obecne trudności

i obdarzać innych miłością i życzliwą troską.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

ks. Zdzisław Balon, proboszcz
z Księżmi Współpracownikami