Drodzy Parafianie i Goście!
Chrystus Pan Zmartwychwstał! Radujcie się! Alleluja!

W tym jakże radosnym dniu Zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią,
pragniemy życzyć:
By orędzie o Zmartwychwstaniu Naszego Pana i Króla dotarło do każdej rodziny. Niech nadzieja płynąca z pustego grobu, że On żyje, że jest obecny pośród nas,
dodaje odwagi do pójścia za Nim, napełnia Was miłością, umacnia
ale nad wszystko prowadzi do wyznania, że Panem jest Jezus!
Król Zmartwychwstały! Władca Wszechświata! Pan mój i Bóg mój! Nasz Odkupiciel!
Radosnych, rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
pełnych życzliwości i wzajemnej dobroci!

Słowa podziękowania:

W pierwszej kolejności dziękujemy Bogu, który pozwolił nam przeżyć ten Święty czas Triduum Sacrum, które wprowadziło nas w przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
Pragniemy podziękować również tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie liturgii Wielkiego Tygodnia jak również zadbali o wystrój Kościoła na czas tegorocznych Świąt. Drogim Kapłanom, którzy przez tajemnice Sakramentu Pokuty pomogli nam wejść z czystym sercem w przeżywanie tego Świętego Czasu, oraz za prowadzenie nas w czasie celebracji Triduum Sacrum. Słowa podziękowania kierujemy w stronę naszej Służby liturgicznej, Pana Kościelnego, wszystkich grup parafialnych troszczących się o oprawę muzyczną, prowadzone czuwania modlitewne w Ciemnicy oraz przy Grobie Pańskim. Orkiestrze, Panu Organiście, Paniom dbającym o porządek w kościele. Dziękujemy za część kwiatów ofiarowanych do Grobu Pańskiego. Dziękujemy za pomoc Panu Konserwatorowi, Strażakom oraz Służbie Maltańskiej czuwającym przy Grobie Pańskim, Panom niosącym baldachim, jak również Siostrze za wystrój kościoła i dekoracje. Dziękujemy każdemu, za obecność, modlitwę, śpiew, złożone ofiary. Za to, że nasza parafialna wspólnota, razem oczekiwała na Zmartwychwstanie Naszego Pana!

Ks. Proboszcz Stanisław wraz z kapłanami